Terugleverkosten zonnepanelen


Als je zonnepanelen hebt of overweegt te investeren in duurzame energie, ben je vast al eens het begrip
terugleverkosten tegengekomen. Maar wat betekent dit voor jouw portemonnee? En hoe zit het met de verschillen tussen energieleveranciers? Het is belangrijk om te begrijpen hoe deze terugleverkosten jouw energierekening beïnvloeden.

Wat zijn terugleverkosten bij zonnepanelen?


Terugleverkosten vormen een cruciale factor in het rendement van het zonnestroomsysteem. Deze kosten ontstaan wanneer je meer elektriciteit produceert dan je verbruikt en het overschot teruglevert aan het net. De energieleverancier kan hiervoor een vergoeding in rekening brengen, afhankelijk van het contract.


Begrip van Terugleververgoeding

Een belangrijk element gerelateerd aan terugleverkosten is de terugleververgoeding. Dit is het bedrag dat je ontvangt voor elke kWh (kilowattuur) stroom die je teruglevert aan het net. De hoogte van deze vergoeding varieert per energieleverancier en kan invloed hebben op de keuze voor een specifieke leverancier. Het loont dus om tarieven te vergelijken en na te gaan welke leverancier de meest voordelige voorwaarden biedt.

 

Regelgeving rondom Terugleveren

De Nederlandse overheid speelt ook een rol in hoe terugleverkosten worden gehanteerd door middel van wet- en regelgeving. Met ingang van 2023 is er sprake van een geleidelijke afbouw van de salderingsregeling, wat directe gevolgen heeft voor de financiële voordelen die huishoudens met zonnepanelen kunnen verwachten. Dit houdt in dat eigenaren van zonnepanelen op termijn minder zullen besparen op hun energierekening door het terugleveren van stroom. Het afbouwen van deze regeling is echter in 2024 stopgezet in de tweede kamer, wat betekent dat salderen in de huidige vorm blijft bestaan. 

 

Optimalisatie van Eigen Verbruik

Eén manier om de impact van eventuele terugleverkosten te minimaliseren, is door eigen verbruik te optimaliseren. Door slim gebruik te maken van apparaten tijdens momenten dat zonnepanelen veel energie produceren, kun je meer zelf geproduceerde stroom direct benutten. Denk hierbij aan het inplannen van wasmachines of vaatwassers gedurende piekmomenten van productie.

 

Terugleverkosten energieleveranciers


Elke energieleverancier hanteert eigen schalen en tarieven voor de terugleverkosten door zonnepanelen. Niet elke energiemaatschappij rekent terugleverkosten. Aanbieders van dynamische energiecontracten hanteren (voor nu) geen terugleverkosten. Enkele aanbieders rekenen wel terugleverkosten. Hieronder vind je de terugleverkosten van energieleveranciers:

Vandebron

Bij Vandebron hangen de terugleverkosten af van hoeveel kWh je per maand teruglevert. Voor kleine hoeveelheden tot 5 kWh zijn er geen terugleverkosten. Bij een teruglevering tussen 5 en 1000 kWh betaal je €0,13 per dag of €4 per maand. De kosten stijgen naarmate je meer teruglevert, met een maximum van €1,51 per dag of €46 voor meer dan 5000 kWh.

Budget Energie

Budget Energie biedt verschillende schalen voor terugleverkosten, beginnend bij geen kosten voor de eerste 5 kWh. Voor een levering van 5 tot 1000 kWh geldt een tarief van €0,10 per dag of €3 per maand. Dit bedrag neemt toe met het aantal teruggeleverde kilowattuur, oplopend tot €2,96 per dag of €90 bij meer dan 10.000 kWh.

Vrijopnaam

Vrijopnaam kent soortgelijke schalen aan als Vandebron en Budget Energie met gratis teruglevering voor de eerste 5 kWh. Vanaf daar betaal je €0,13 per dag of €4 maandelijks voor leveringen tussen de 5 en 1000 kWh. De maximale kosten bedragen hierbij echter iets hoger dan bij Vandebron: €1,80 per dag of €55 voor meer dan 5000 kWh.

Om nieuw energie & Energie VanOns

Deze twee energieleveranciers hanteren identieke schalen maar starten deze bij leveringen vanaf nul tot aan net onder de duizend (999 kWh) zonder kosten. Vanaf duizend tot ongeveer tweeduizend kWh ligt het tarief op circa €8 tot €11. Het schema loopt op naar maximaal €29 voor leveringen dichtbij 5000 kWh.

Innova Energie en Gewoon Energie

Innova Energie en Gewoon Energie rekenen geen kosten voor de eerste 5 kWh. Bij leveringen tussen de 5 en 1000 kWh liggen jaarlijkse kosten rond de €40. Voor grotere hoeveelheden stijgen deze jaarlijkse tarieven significant, waarbij ze kunnen oplopen tot ruim €1200 bij leveringen boven tienduizend kilowattuur.

Essent en Vattenval

Essent en Vattenval rekenen op dit moment nog geen terugleverkosten. Je krijgt hier wel een terugleververgoeding. Wel zijn ze voornemens om dat in de zomer van 2024 te gaan doen.

 

Verschil vast / variabel en dynamisch contract voor terugleverkosten

Bij het kiezen tussen een vast en een dynamisch contract voor de teruglevering van zonnestroom, is het belangrijk om de verschillen in terugleververgoedingen te begrijpen. Deze vergoedingen kunnen namelijk aanzienlijke invloed hebben op de maandelijkse energierekening en het uiteindelijke rendement van de investering in zonnepanelen.

Vast Teruglevertarief / variabel

Met een vast / variabel teruglevertarief, biedt de energieleverancier een gegarandeerd tarief voor elke kWh die je aan het netwerk teruglevert. Dit tarief varieert niet met de marktprijzen of vraag naar energie. Het grote voordeel hiervan is voorspelbaarheid; je weet precies hoeveel je krijgt per teruggeleverde kWh, ongeacht de fluctuaties in de energiemarkt. Maar, als de marktprijzen stijgen boven jouw vaste tarief, profiteer je niet van deze hogere prijzen.

 

Dynamisch Teruglevertarief

Een dynamisch teruglevertarief daarentegen beweegt mee met de actuele marktprijzen. Dit betekent dat het bedrag dat je ontvangt voor elke kWh kan variëren per uur, afhankelijk van vraag en aanbod op de energiemarkt. In tijden van hoge vraag naar groene stroom kun je dus meer verdienen dan met een vast tarief. Maar dit brengt ook risico's met zich mee: bij lage vraag of wanneer veel mensen tegelijk groene stroom leveren, kan de vergoeding dalen – of zelfs negatief zijn.

Zonnepanelen zijn nog steeds rendabel

Ondanks de introductie van terugleverkosten blijven zonnepanelen een verstandige investering. Alle stroom die je tijdens de wintermaanden van het net haalt, wordt direct gecompenseerd door wat je in de zomer opwekt en teruglevert. Dit betekent dat je voor deze energie niet de gebruikelijke 30 cent per kWh hoeft te betalen.

Specifiek bij leveranciers zoals Eneco en Oxxio, waarbij je komende zomer 11,5 cent aan terugleverkosten per kWh betaalt, toont de rekening nog steeds positieve cijfers. Aangezien elke kilowattuur (kWh) die gesaldeerd kan worden ongeveer 30 cent waard is, levert dit een aanzienlijke besparing op de energierekening op. Hoewel de terugverdientijd van zonnepanelen iets langer kan zijn door deze kosten, weegt dit ruimschoots op tegen de voordelen.

 

Terugverdientijd zonnepanelen

 

Zoals je misschien al vernomen hebt in het nieuws, is de prijs van zonnepanelen door een enorm overschot in de markt flink gedaald. Zodanig, dat een offerte voor (extra) zonnepanelen zomaar honderden euro's goedkoper kan uitvallen. Een set van tien panelen kost nu gemiddeld 4500 euro.

Volgens het huidige wetsvoorstel rond de salderingsregeling voor zonnepanelen kan je nu 100% salderen. Dat betekent dat je evenveel krijgt voor je teruggeleverde stroom als je betaalt voor de stroom die je van het net haalt. Afhankelijk van je energie leverancier betaal je een terugleververgoeding. De terugverdientijd van zonnepanelen wordt daarom mede bepaald door welke energieleverancier je hebt. 

 

Salderen met zonnepanelen na 2025


In Maart 2024 is er in de tweede kamer een stemming geweest over de salderingsregeling. Aan de kamer werd gevraagd om de regeling geleidelijk af te bouwen vanaf 2025 tot aan 2031. Echter heeft de kamer tegen het afbouwen van de salderingsregeling gestemd, wat inhoud dat de huidige salderingsregeling blijft bestaan. Het afbouwen van de salderingsregeling is daarom voor nu van de baan. 

 

Doe de gratis zonnepanelen check!


Bereken binnen 1 minuut hoeveel je kunt besparen.

De meest duurzame
keuze in de markt

 


De Volger 6, 1483 GA, De Rijp

Zakelijke gegevens


KVK: 37150857
BTW: NL820685732.B01
Bank: NL97INGB0675572622