Scope12 keuring voor zonnepanelen

 

Wat is een Scope12 keuring en waarom zou ik deze moeten laten doen?

 

Een zonnestroominstallatie, ook wel PV-installatie genoemd, ligt buiten op uw dak. Omdat de zonnepanelen buiten liggen, zijn zij onderhevig aan wind, regen, hagel en ander natuurgeweld. Om er zeker van te zijn dat een zonnepaneleninstallatie tegen de elementen bestand is, hebben marktpartijen, verzekeraars en producenten gezamenlijk een installatiemethode opgesteld, de Scope12 methode, waarbij kwaliteit voorop staat en risico’s vermeden kunnen worden. Helaas komt het geregeld voor dat zonnepanelen niet vakkundig geïnstalleerd zijn en brand of kortsluiting veroorzaken. Om dat te voorkomen vragen steeds meer verzekeraars bij de aanwezigheid van meerdere zonnepanelen om een Scope 12-keuring van de zonnepaneleninstallatie.

De Scope 12-keuring is een elektrische inspectie van uw hele zonnepaneleninstallatie. Dit betekent dat de inspectie plaats vindt vanaf de zonnepanelen tot aan het koppelpunt met de netbeheerder. De onderdelen die gecontroleerd worden zijn; de zonnepanelenpanelen, kabels, connectoren, omvormers, optimizers en bijbehorende meterkast(en). De inspecteur kijkt dan naar brandrisico’s en de elektrische veiligheid.

 

Wie voert de Scope 12 keuring uit?

De Scope12 keuring is een inspectie voor zonnestroominstallaties. SCIOS beheert het kwaliteitssysteem voor het uitvoeren van inspecties, zoals de Scope12 keuring. Alleen gediplomeerde inspecteurs binnen bedrijven (met een SCIOS certificaat) zijn bevoegd om de keuring uit te voeren. MetDeZon werkt standaard samen met All-Inspection

 

Hoe werkt de Scope 12 keuring?

De Scope 12 keuring bestaat uit een eerste inspectie (EBI) en periodieke vervolginspecties (PI). De EBI is een eenmalige, uitgebreide inspectie en bestaat uit een visuele controle, metingen, tests en rapportage. De PI dient iedere vijf jaar uitgevoerd te worden. Hierbij oordeelt de inspecteur vooral de huidige staat van de installatie.

 

Inhoud van de Scope 12 keuring

Voordat de inspecteur de keuring volledig uit kan voeren, dien je het een en ander aan documentatie beschikbaar te stellen. Denk daarbij aan garanties, datasheets en handleidingen. Ook het leg- en stringplan, ballastplan, bouwtechnische keuring en een draadschema vallen hieronder. Als de inspecteur de visuele controle, metingen en tests heeft uitgevoerd, volgt de rapportage. MetDeZon levert na installatie het leg- en stringplan, ballastplan en draadschema aan.

 

Visuele controle

Bij de visuele controle kijkt de inspecteur naar de volgende zaken:

 • Zijn alle benodigde documenten aanwezig op locatie?
 • Concrete herkenbaarheid van verschillende installatiedelen
 • Elektrisch materiaal volgens de installatie- en kwaliteitseisen
 • Gevaren van eventuele beschadigingen aan bekabeling of zonnepanelen
 • Verbindingen van de zichtbare beschermingsleidingen
 • Juiste (instellingen) beveiligingstoestellen (denk aan omvormers en schakelaars)

 

Metingen en testen Scope 12

Na de visuele controle, voert de inspecteur metingen en tests uit. Zo controleert hij onder andere of de volgende onderdelen voldoen aan de eisen:

 • Beschermingsleidingen en alle verbindingen
 • Veilige scheiding van stroomketens
 • Isolatieweerstand van alle onderdelen

 

Ook controleert hij of deze onderdelen goed werken:

 • Schakelende beveiligingstoestellen tegen overstroom
 • Beveiligingstoestellen tegen hoge temperatuur
 • Veiligheidsketens

 

Rapportage

Na de inspectie op locatie, gaat de inspecteur aan de slag met het opstellen van het rapport. Alle eventuele afwijkingen, defecten of risico’s ontvang je in een rapport met verbeterpunten. Later volgt een herinspectie vanuit het keuringsbedrijf, nadat MetDeZon eventuele verbeterpunten voor jou, binnen de garantie, heeft opgelost. Soms is een herstelverklaring ook voldoende. Uiteindelijk ontvang je een compleet inspectierapport en een Scope 12 certificaat voor je zonnestroominstallatie. 

Na ontvangst van dit certificaat, volgt iedere vijf jaar een periodieke inspectie. Dit is als het ware een EBI in het klein. De huidige staat van de zonnestroominstallatie wordt dan opnieuw in kaart gebracht. Zo weet je waar eventueel nog herstellingswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden.

 

 
 

De meest duurzame
keuze in de markt

 


De Volger 6, 1483 GA, De Rijp

Zakelijke gegevens


KVK: 37150857
BTW: NL820685732.B01
Bank: NL97INGB0675572622