Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

EIA Energie investeringsaftrek Zonnepanelen

Belasting EnveloppeEIA en zonnepanelen Veel agrariërs hebben een eenmanszaak, maatschap of vof. U betaalt dan 42% en bij een goed jaar zelfs 52% inkomstenbelasting. Een investering in zonnepanelen is dan erg interessant om de belastingdruk te verlagen. De EIA geeft u een aanzienlijk belastingvoordeel en maakt het rendement op uw investering in zonnepanelen een stuk aantrekkelijker.

Wat is de EIA? EIA 2015 ZonnepanelenDe EIA ( Energie investeringen aftrek ) is in het leven geroepen om het gebruik van duurzame energie en bedrijfsmiddelen te stimuleren. Energiebesparende bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de EIA subsidie zijn opgenomen in de Energielijst die jaarlijks gepubliceerd wordt door de RVO. Zonnepanelen staan uiteraard ook op deze lijst.

Zonnepanelenbezitters mogen eenmalig maximaal 41,5% van de totale investering aftrekken van hun fiscale winst. Vanaf 2015 is er een speciale formule om het maximale bedrag te berekenen. Naast EIA mag u de ‘gewone’ kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) toepassen. Als u ook asbest moet verwijderen is EIA te combineren met Milieu-Investeringsaftrek (MIA).

De EIA 2015 voor Zonnepanelen Vanaf januari 2015 is de EIA alleen nog toe te passen bij installaties met een vermogen groter dan 25 kW. Dit zijn ongeveer 100 zonnepanelen. Verder komt alleen het kW piekvermogen boven de 25 kW in aanmerking voor EIA. De RVO hanteert de volgende formule om te bepalen welk bedrag in aanmerking komt voor EIA: € 1.200 per kW x (piekvermogen in kW – 25 kW). Voor 2015 is er een budget van € 106 miljoen beschikbaar gesteld door de overheid.

Rekenvoorbeeld EIA EIA zonnepanelenStel dat u een installatie koopt van 50 kW. Dan is het maximale bedrag waarover u Energie-investeringsaftrek mag toepassen € 1.200 x (50-25) = € 30.000. Het bedrag dat u vervolgens mag aftrekken van uw fiscale winst is 41,5% van 30.000 = € 12.450.

Advies en assistentie bij aanvragen EIA Om in aanmerking te komen voor deze extra aftrek moet u binnen drie maanden na de koop van de zonnepanelen een aanvraag indienen. MetDeZon kan u adviseren en assisteren bij deze aanvraag, eventueel in overleg met uw boekhouder.

Loading...