Zonne-energie is voor Nederlanders de meest aantrekkelijke vorm van duurzame energie

Uit onderzoek van Motivaction blijkt dat Nederlanders zonneakkers niet als overlast voor omwonenden ervaren.

Energierapport

In het Energierapport geeft het kabinet een integrale visie op de energievoorziening in Nederland, waarbij onder meer ingegaan wordt op specifieke thema’s en dilemma’s die relevant zijn voor een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Gegeven de complexiteit van het energievraagstuk hecht het kabinet veel waarde aan externe inbreng.

Publieksonderzoek van Motivaction

Het publieksonderzoek van Motivaction biedt input voor het opstellen van het Energierapport en de resultaten worden gebruikt om de aansluitende maatschappelijke dialoog vorm te geven. De opmerkelijkste zaken die in het publieksonderzoek naar voren komen zijn:
Burgers prefereren velden/daken vol zonnepanelen die niet te zien zijn boven windmolens die vanuit de woning wel te zien zijn (30 om 18 procent, 52 procent is neutraal).
51 procent van de Nederlanders wil ten faveure van kerncentrales ons land vol windmolens en zonnepanelen plaatsen, ook als dit meer ruimte van het Nederlandse landschap inneemt. (8 procent is voor kerncentrales en 41 procent is neutraal in deze kwestie).
Zonnepanelen worden door het grootste deel van de Nederlanders als ‘meest dichtbij’ ervaren. 58 procent van de ondervraagden denkt dat er binnen minder dan 1 kilometer van zijn woningen zonnepanelen opgesteld zijn.
Zonne-energie is voor Nederlanders de meest aantrekkelijke vorm van duurzame energie. Nederlanders ervaren zonneakkers niet als overlast voor omwonenden – er is geen geluidsoverlast noch horizonvervuiling.
Een aantal deelnemers heeft vragen over zonnepanelen. Deze hebben betrekking op de herkomst (de productie), de levensduur, prijs, recyclingmogelijkheden en de beperkte capaciteit in vergelijking met andere vormen van duurzame energie.
Tenslotte is er bij duurzame energievormen de grootste actiebereidheid tot het plaatsen van zonnepanelen. Het plaatsen van zonnepanelen op de eigen woning of de eigenaar/verhuurder vragen dit te doen is al 13 procent, 40 procent is er bereid toe en slechts 8 procent is er niet toe bereid.
Meer nieuws en ontwikkelingen

Als een van de belangrijkste leveranciers van zonnepanelen, houden wij alle ontwikkelingen goed in de gaten.

VRAGEN OF OPMERKINGEN?
BEL 085 401 1356 OF MAIL INFO@METDEZON.NL

STUUR ONS EEN BERICHT

info@metdezon.nl | 085 401 1356