Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Zonnepanelen test | De betrouwbare flash test

De flash test is de betrouwbare en geijkte zonnepanelen test. Een flash test (in de volksmond ook wel zon simulatie test genoemd) meet het uitgangsvermogen van zonnepanelen gebaseerd op standaard geijkte test procedures bij fabrikanten van zonnepanelen.

Flash test | De betrouwbare zonnepanelen test

 

Technische achtergrond: Gedurende een flash test word het zonnepaneel blootgesteld aan een korte (1ms to 30ms), heldere (100mw per vierkante centimeter) flits van licht van een Xenon lamp. Het lichtspectrum van deze lamp komt zo dicht als mogelijk bij het lichtspectrum van onze zon. De waarden worden verzameld door een computer en worden vervolgens vergeleken met een exact gekalibreerd referentie zonnepaneel. Vervolgens worden de waarden vergeleken met de specificaties van het type zonnepaneel welke, in samengevatte vorm, op de sticker aan de achterkant van het paneel zichtbaar zijn.

Wat wordt er exact gemeten tijdens een flash test? De waarden van het zonnepaneel worden gemeten bij standaard test condities (STC). De standaard condities zijn o.a. 25 graden celsius en een instraling van 1000 watt per vierkante meter. Temperatuur heeft bijvoorbeeld een cruciaal effect op de prestaties van uw zonnepanelen. Als de temperatuur stijgt van een zonnepaneel gebeuren er twee dingen. Als eerste zal het voltage van iedere zonnecel in het zonnepaneel dalen. Als tweede zal de stroomsterkte iets toenemen. In zijn totaliteit zal het vermogen van uw zonnepaneel dan afnemen. De gebruikte standaarden staan niet altijd gelijk aan condities in de praktijk, immers op uw dak kunnen de zonnepanelen veel warmer worden dan 25 graden Celsius. Dit is ook de reden dat de hoogste piek opbrengsten worden gehaald in het voorjaar in Nederland en niet op warme zomerse dagen.

TUV Rheinland logoWaarom worden er referentie zonnepanelen gebruikt? Het referentie zonnepaneel is een zonnepaneel waarvan het exacte vermogen is vastgesteld en geijkt voorafgaand aan de test. Dit gebeurt doorgaans in samenspraak met een certificerende instantie zoals VDE of TÜV. Op deze manier zijn de resultaten dus altijd betrouwbaar. De professionele fabrikanten hebben altijd twee referentie zonnepanelen beschikbaar voor ieder type zonnepaneel. De specificaties van het referentiepaneel moeten altijd zijn getest door een gekwalificeerd laboratorium.

Loading...