Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Diverse Onderwerpen Zonnepanelen

Diverse Onderwerpen Zonnepanelen
 • Service aanvraag voor Omnik omvormers

  Belangrijk !

  Het formulier moet in zijn geheel ingevuld worden. Weet u niet wat u moet invullen?
  Hieronder ziet u een paar links waar u wellicht iets aan heeft.

  Waar vind ik het serienummer van mijn omvormer en mijn wifi kaart ?

  Hoe weet ik met hoeveel string mijn systeem is aangesloten?
  - Omnik 1K-TL tot en met Omnik 2K-TL hebben 1 string. U geeft dan op 1 x het aantal panelen dat u heeft.
  - Omnik 3K-TL en hoger hebben 2 strings. U geeft dan het aantal panelen gedeeld door 2 op (voorbeeld u heeft 20 panelen dan vult u in 2 strings en 10 panelen)  UW GEGEVENS

  Bestelnummer :
     Kijk op uw factuur naar het bestelnummer.
  Aankoopdatum :

  Voornaam :

  Straat :

  Postcode :

  Email :


  GEGEVENS SYSTEEM

  Serienummer van de omvormer:

  Merk Zonnepanelen :

  Het vermogen van de zonnepanelen :

  STORING GEGEVENS

  Welke storing ziet u in het display van de omvormer :


  Sins wanneer is de omvormer stuk? :

  Geef een beschrijving van het defect :

  Voor de garantie afwikkeling hebben wij een kopie van uw factuur nodig en een duidelijke foto van het display waar de storing in te zien is.
  Mocht u waardes gemeten hebben met een multimeter dan kunt u deze foto ook uploaden

  Upload een kopie factuur :

  Upload een foto van de omvormer zoals hij bij u hangt :

   


 • Zonnepanelen zijn ook zonder salderen rendabel!

  De Rijp - Zonder het salderen (het wegstrepen van het stroomverbruik van een huishouden en het terugleveren van zonnestroom tegen hetzelfde tarief) leveren zonnepanelen financieel minder op. Er gaan geluiden dat de salderingsregeling na 2020 word versoberd en dat er na 2020 een overgangsregeling komt voor bestaande en nieuwe installaties. Het effect van een eventuele aanpassing van de salderingsregeling is in de meeste gevallen beperkt.

  meterstandjeEr zijn voldoende oplossingen mogelijk om de overtollige energie van zonnepanelen op te slaan. Een goed voorbeeld hiervan is het plaatsen van een kleine elektrische boiler als hulpje voor de CV-Combiketel in huis. De werking is simpel. Doordat er voorverwarmd water de CV ketel wordt ingestuurd dat is opgewarmd met de overtollige zonne-energie, hoeft de CV-Combiketel minder hard te werken. Op deze manier kan een huishouden, mocht de salderingsregeling worden aangepast, met een investering van een paar honderd euro zijn installatie middels een slimme schakeling aanpassen en wordt desgewenst nagenoeg niets meer teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Daarnaast zijn er voldoende leveranciers die een acceptabele vergoeding geven voor de stroom die word teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Deze vergoedingen lopen op tot ca. 11 cent per kWh.

  De effecten afschaffen saldering zijn beperkt:

  Uit gegevens van een enquête die MetDeZon heeft gehouden onder haar 40.000 klanten waar zij een zonne-energie systeem heeft geplaatst, blijkt dat gemiddeld 40% van de opgewekte zonne-energie wordt gesaldeerd en ca. 60% wordt direct verbruikt. Hierdoor is het effect van het eventueel wegvallen van de salderingsregeling beperkt. In het slechtste geval zal de terugverdientijd van een set zonnepanelen, als u deze nu aanschaft en inclusief het btw voordeel, oplopen van ca. 6 naar 6,5 jaar. Immers, u kunt zeker nog tot en met 2020 profiteren van de huidige voordelige regeling. Als u na 2020 een zonne-energie systeem zou aanschaffen zal de terugverdientijd, indien de regeling wordt aangepast, in het slechtste geval oplopen tot 7,5 jaar. Ook dan zijn zonnepanelen een zeer rendabele investering omdat u na deze 7,5 jaar nog minimaal 17,5 jaar gebruik kunt maken van de gratis energie die wordt opgewekt.

  U kunt ook de Salderingscalculator Zonnepanelen V2.0 downloaden om te kijken wat het eventuele wegvallen van de zonnepanelen saldering in uw specifieke situatie zal betekenen.

 • Terugverdientijd zonnepanelen berekenen

  Tegenwoordig zijn zonnepanelen binnen 5 tot 8 jaar tijd terugverdiend. Aangezien zonnepanelen 25 jaar meegaan, heeft u in dat geval nog ca. 15 jaar profijt. Maar hoe berekent u de terugverdientijd?Neem bijvoorbeeld de familie MetDeZon. Zij legden een installatie aan van 4160 wp welke jaarlijks 3750 kwh aan stroom produceert. Ze betaalden hiervoor €5.569 inclusief btw, oftewel €1,34 per Wp. Omdat u de betaalde btw kunt terugvragen over de aankoop van uw zonnepanelen bij de belastingdienst is het netto investeringsbedrag €4.602,- oftewel €1,23 per Wp.

  Een snelle berekening leert dat het gezin MetDeZon voorheen elk jaar voor de 3750 kWh stroom ca. €750,- betaalde. U kunt dit narekenen op een website om energieleveranciers te vergelijken zoals HotSwitch.NL of Gaslicht.com. Op dit moment betaalt iedereen in Nederland zo’n €0,20 per kWh all-in voor stroom uit het reguliere elektriciteitsnet. En 3750 * 0,20 = €750,-

  De totale investering bedroeg €4.602. Omdat de familie MetDeZon nu gratis stroom heeft, verdienen zij elkaar jaar €750.-  Na 6 jaar hebben zij de hele investering terugverdiend want 4602 / 750 = 6,1 jaar.

  De komende 19 jaar blijft de familie MetDeZon ook verdienen met hun zonnepanelen. Maar wat is het totale rendement van hun investering?

  RENDEMETerugverdientijd ZonnepanelenNT VOLLEDIGE INVESTERING VOOR ZONNEPANELEN Een zonnepaneel verliest in de loop der tijd vermogen, eigenlijk al vanaf dag 1. De meeste producenten garanderen dat na 25 jaar de panelen nog 80% van het oorspronkelijke vermogen opleveren. Een rekensom leert dat de zonnepanelen van de familie MetDeZon gedurende 25 jaar 86.250 kwh opleveren. Dit is een vereenvoudigde rekensom, maar het geeft u een idee wat u kunt verwachten:

  * Eerste 10 jaar, 100% vermogen: 37.500 kWh

  * Tweede 10 jaar, 90% vermogen: 33.750 kWh

  * Laatste 5 jaar, 80% vermogen: 15.000 kWh

  Als de energieprijzen hetzelfde blijven (wat niet waarschijnlijk is, overigens) à €0,20 per kwh, dan leveren de panelen de familie MetDeZon 86.250 * 0,20 = €17.250 op. Op een investering van €4.602 verdien je dus €12.648, een totaal rendement van 275%. Dit is 11% rendement per jaar.

  In ons rekenvoorbeeld gaan we ervan uit dat de energieprijzen niet dalen of stijgen. De kans is natuurlijk groot dat de energieprijzen blijven stijgen: de prijs voor fossiele brandstoffen speelt hier een belangrijke rol in. De afgelopen 15 jaar verdubbelden de energieprijzen in Nederland. Als dat weer gebeurt is het voordeel (fors) groter. Natuurlijk kunnen de energieprijzen ook dalen. Als iedereen zonnepanelen op zijn dak legt, en er grote doorbraken op het gebied van zonne-energie of andere vormen van schone energie zullen plaatsvinden, kan de prijs voor elektriciteit navenant dalen. Maar de eerstkomende jaren zal dat waarschijnlijk nog niet het geval zijn.

 • Terugverdientijd HR-Solar Zonneboiler berekenen

  Deze webpagina bevat de berekening die MetDeZon hanteert om de terugverdientijd van de HR-Solar Zonneboiler  te berekenen.

  NEN berekening ZonneboilerOmdat een zonneboiler anders werkt dan zonnepanelen is het iets lastiger om een exacte terugverdientijd aan te geven. Namelijk, bij zonnepanelen kunt u de energie die de zonnepanelen leveren en over heeft terugleveren aan het elektriciteitsnet. Bij een zonneboiler ligt dit iets anders. Hieronder wordt in Jip en Janneke taal in drie stappen uitgelegd hoe alles werkt.

  Stap 1, de Zonneboiler op zich: De berekening hoeveel energie uw zonneboiler genereert op jaarbasis is zeer gecompliceerd. MetDeZon hanteert de standaard berekeningen conform de NEN norm (NEN7120:2014). Hieruit volgt dat de Zonneboiler van HR-Solar met 1 collector en een 120 liter vat per jaar +/- 1682 kWh energie produceert.

  Stap 2, uitgangspunten en berekeningen: Met de opbrengst van 1682 kWh wordt het water in de boiler verwarmd. Normalerwijs zou u dit doen met uw CV ketel of geiser. De calorische waarde van aardgas is 31.650.000 Joule per kubieke meter (Klik voor bron). Simpel gezegd kunt u dus met een theoretisch rendement van 100% ongeveer 8.8 kWh energie halen uit een kuub aardgas. Met de 1682 kWh opgewekte energie kunt u dus in theorie 191 m3 aardgas besparen, mits u een tapwater rendement heeft van 100% met uw CV ketel.

  Stap 3, het rendement van uw CV ketel: In praktijk is de besparing natuurlijk veel hoger. Afhankelijk van uw CV ketel is het rendement op tapwater in theorie ongeveer 80%. (Bron Milieucentraal). In praktijk is dit fors lager, te weten ca. 60%. De rest van de warmte die vrij komt uit het aardgas gaat via het pijpje gewoon weer de buitenlucht in...... Uiteraard zal iedere fabrikant zijn rendement hoger inschatten, net als bij een auto, maar in de praktijk zult u dit rendement nooit halen. Een aantal redenen hiervoor zijn:

  A:) Het optimale rendement wordt door de fabrikant van de CV ketel berekend als de ketel volledig op temperatuur is. Als u een minuut warm water tapt is dit natuurlijk geenszins het geval. Dit is net als bij een auto. Als u veel korte afstanden rijdt is de auto minder zuinig dan op lange afstanden.

  B:) De CV ketel regelt zichzelf terug, met een duur woord moduleren. Dit kan alleen als er zeer weinig wind staat om te voorkomen dat er gevaar is dat de vlam uitgaat in de ketel. De minimum modulatie van de modernste NEFIT ketel is bijvoorbeeld 33%. In het Nederlandse klimaat zijn er niet zoveel dagen per jaar met weinig wind, kortom het voordeel is niet zo groot.

  C:) De CV ketel haalt dit optimale rendement alleen als het inkomende leidingwater een ideale temperatuur heeft van ca. 15 graden. In de winter is het water veel kouder en gaat u het rendement zeker niet halen.

  Kortom, de 191 M3 theoretisch aardgas om tot 1682 kWh uur te komen is in praktijk ca. 318 m3 wat u echt heeft bespaard.

  Stap4, terug naar de euro's. Simpel gezegd kost een kuub gas u nu ca. 65 cent. Met de aangekondigde verhoging van de energiebelasting voor 2016 zal dit ongeveer 75 cent zijn. Momenteel krijgt u  ook nog eens € 391,- subsidie van de overheid bij aanschaf van de boiler.

  In het kort:Terugverdientijd zonneboiler - Jaarlijkse besparing per jaar +/- 318 m3 gas ( in praktijk ) - Jaarlijkse opbrengst ca. € 238,50 - Aanschafprijs € 2550 euro. Met een jaarlijkse prijsstijging van ca. 5% komt dit neer op terugverdientijd van ca. 8.5 jaar

 • Zonnepanelen subsidie en zonneboilers subsidie, MetDeZon Regelt!

  Stand van zaken 16 November 2015:

  Onlangs is door de overheid bekend gemaakt dat er in 2016 een subsidieregeling komt voor zonneboilers en zonnepanelen. Daarnaast wordt de huidige SDE+ subsidieregeling, welke mogelijkheid biedt voor het aanvragen van zonnepanelen subsidie voor installaties met een vermogen groter dan 15 kWp, verruimd tot 8 miljard euro. De planning is om de nieuwe regelingen per 1 januari 2016 in werking te laten treden.

  Het aanvragen van SDE+ subsidie kunt u zelf maar dit kan veel tijd kosten. MetDeZon kan u hierin uiteraard begeleiden en ontzorgen. Niet alleen bespaart u hiermee uw kostbare tijd, ook vergroot dit de kans op de daadwerkelijke toekenning van de subsidie. Door jarenlange ervaring in de subsidiewereld weet MetDeZon als geen ander hoe dit werkt.

  Klik hier voor meer informatie

  BTW TERUGVRAGEN OVER DE AANKOOP VAN UW ZONNEPANELEN:

  Minister_KampVoor particulieren blijft de BTW teruggave van uw zonnepanelen systeem ook in 2016 mogelijk. Als u in 2016 zonnepanelen koopt, kunt u de betaalde BTW over uw aankoop bij de belastingdienst blijven terug vorderen. MetDeZon regelt dit voor u. In het belastingplan 2016 wordt aan deze teruggave niet getornd. Hierdoor krijgt deze teruggave een structureel karakter.

  SALDEREN ZONNEPANELEN:

  De afgelopen maanden is er onrust ontstaan in de markt door ongefundeerde uitspraken op diverse websites. Immers, de onduidelijkheid over het salderen is al sinds juli 2014 van de baan. Dit betekent dat u zich geen zorgen hoeft te maken over de rentabiliteit en terugverdientijd van de zonnepanelen. Minister Kamp heeft in heldere formulering aan de Tweede Kamer gemeld dat het salderen gehandhaafd zal blijven. De salderingsregeling is een goede en eenvoudige regeling die duurzaam decentrale opwekking goed stimuleert, stelt hij. Minister Kamp adviseert de kamer hier zeker aan vast tot houden tot 2020. Wel stelt hij dat de salderingsregeling erg royaal is en in 2017 geëvalueerd zou moeten worden, zodat er voor nieuwe installaties vanaf 2020 een nette overgangsregeling kan komen. Hiervoor is ook ruim draagvlak in de Kamer.

  U kunt hierover meer lezen op deze link van Holland Solar

 • Zonnepanelen test | De betrouwbare flash test

  De flash test is de betrouwbare en geijkte zonnepanelen test. Een flash test (in de volksmond ook wel zon simulatie test genoemd) meet het uitgangsvermogen van zonnepanelen gebaseerd op standaard geijkte test procedures bij fabrikanten van zonnepanelen.

  Flash test | De betrouwbare zonnepanelen test

   

  Technische achtergrond: Gedurende een flash test word het zonnepaneel blootgesteld aan een korte (1ms to 30ms), heldere (100mw per vierkante centimeter) flits van licht van een Xenon lamp. Het lichtspectrum van deze lamp komt zo dicht als mogelijk bij het lichtspectrum van onze zon. De waarden worden verzameld door een computer en worden vervolgens vergeleken met een exact gekalibreerd referentie zonnepaneel. Vervolgens worden de waarden vergeleken met de specificaties van het type zonnepaneel welke, in samengevatte vorm, op de sticker aan de achterkant van het paneel zichtbaar zijn.

  Wat wordt er exact gemeten tijdens een flash test? De waarden van het zonnepaneel worden gemeten bij standaard test condities (STC). De standaard condities zijn o.a. 25 graden celsius en een instraling van 1000 watt per vierkante meter. Temperatuur heeft bijvoorbeeld een cruciaal effect op de prestaties van uw zonnepanelen. Als de temperatuur stijgt van een zonnepaneel gebeuren er twee dingen. Als eerste zal het voltage van iedere zonnecel in het zonnepaneel dalen. Als tweede zal de stroomsterkte iets toenemen. In zijn totaliteit zal het vermogen van uw zonnepaneel dan afnemen. De gebruikte standaarden staan niet altijd gelijk aan condities in de praktijk, immers op uw dak kunnen de zonnepanelen veel warmer worden dan 25 graden Celsius. Dit is ook de reden dat de hoogste piek opbrengsten worden gehaald in het voorjaar in Nederland en niet op warme zomerse dagen.

  TUV Rheinland logoWaarom worden er referentie zonnepanelen gebruikt? Het referentie zonnepaneel is een zonnepaneel waarvan het exacte vermogen is vastgesteld en geijkt voorafgaand aan de test. Dit gebeurt doorgaans in samenspraak met een certificerende instantie zoals VDE of TÜV. Op deze manier zijn de resultaten dus altijd betrouwbaar. De professionele fabrikanten hebben altijd twee referentie zonnepanelen beschikbaar voor ieder type zonnepaneel. De specificaties van het referentiepaneel moeten altijd zijn getest door een gekwalificeerd laboratorium.

 • Zonnepanelen kopen en vergelijken

  Uw zonnepanelen kopen en vergelijken, hoe weet u als consument welke zonnepanelen het beste passen bij uw persoonlijke situatie?Zonnepanelen test Regelmatig horen en zien wij uitspraken zoals “Als beste getest” in ons "onafhankelijk" laboratorium. Laat uzelf niet misleiden door dit soort online verkoop trucs. Het kopen van zonnepanelen en het vergelijken is absoluut geen hogere wiskunde. Elk respectabel merk zonnepanelen levert gewoon wat de fabrikant opgeeft qua vermogen, net zoals bij auto’s, computers, huishoudelijke apparaten enz. Als u een auto koopt met een topsnelheid heeft van 170 km/h, dan zal deze geen topsnelheid hebben van 140 km/h en ook niet van 200 km/h.

  Wat dan wel?  Elk zonnepaneel wat de fabriek verlaat is voorzien van een zogenaamd “flash test” rapport. U kunt meer lezen over de werking van een flash test in dit artikel. Een voorbeeld van een flash test kunt u bekijken op deze link: Voorbeeld flash rapport In dit flash rapport staat het vermogen aangegeven in van watt, bijvoorbeeld 260,1 Wp, wat uw paneel moet kunnen opwekken bij optimaal zonlicht. Dit certificaat is de basis van uw garantie. Als uw zonnepaneel te weinig opwekt zal de fabrikant als eerste de flash test data bekijken in zijn archief. Als deze bijvoorbeeld 250 Wp aangeeft terwijl uw zonnepaneel als zijnde 260Wp aan u is verkocht dan heeft uw leverancier gesjoemeld en kunt u niet terecht bij de fabrikant, hoe vervelend dat ook is.

  Mocht blijken dat het vermogen niet word gehaald en de flash data kloppen wel, dan kunt u aanspraak maken op garantie. Als uw zonnepanelen leverancier dit soort data niet kan overleggen dan weet u direct wat voor een vlees u in de kuip heeft! Ook kunt u zelf het serienummer van uw paneel checken op de website van diverse fabrikanten waarbij u zelf kunt zien welk vermogen uw zonnepaneel heeft op uw dak zodat u zeker weet dat u de goede spullen geleverd heeft gekregen van uw leverancier.

  Nagenoeg alle zonnepanelen zijn tegenwoordig voorzien van een TÜV certificaat. Dit certificaat staat garant voor een onafhankelijke test uit het testlaboratorium van TÜV Rheinland of een ander TÜV laboratorium, te vergelijken met ons Nederlandse KEMA keur. Alle zonnepanelen in het assortiment van MetDeZon zijn voorzien van een TÜV testcertificaat. Dit geld voor bijna alle merken zonnepanelen die actief zijn op de Europese zonnepanelen markt.

  Meten is echt weten! Als laatste controleren wij bij MetDeZon altijd de zonnepanelen welke in onze magazijn arriveren met een geijkt TRI-KA meetapparaat. Hiermee kunnen we de opbrengst van ieder zonnepaneel nauwkeurig testen. Wilt u weten hoe dit werkt bekijk dan de volgende video:

  TRI-KA Zonnepanelen test

   

  Mocht u dus testen lezen van zonnepanelen die opeens veel meer of minder blijken op te wekken dan door de fabrikant opgegeven dan weet u dus dat u op de verkeerde website aan het rondkijken bent.........

 • MIA en Vamil Zonnepanelen investeringsaftrek 2015

  MIA, Vamil en Zonnepanelen 2015

  Belasting EnveloppeDe overheid heeft het aantrekkelijk gemaakt om asbestdaken te vervangen. Bovendien is het fiscaal zeer voordelig om direct na de verwijdering van de asbestdaken, zonnepanelen te laten plaatsen. U kunt onder deze regeling rekenen op belastingvoordeel via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) voor de verwijdering van asbestdaken en EIA voor het plaatsen van zonnepanelen. De Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) kunt u zowel toepassen op de verwijdering van de asbestdaken als op de plaatsing van zonnepanelen.

  Milieu-investeringsaftrek (MIA)

  Met MIA kunt u 36% van de kosten voor het vervangen van asbestdaken, -gevels en -dakgoten afschrijven van uw fiscale winst, naast de reguliere afschrijving. Er is een maximumbedrag vastgesteld waarover MIA mag worden berekend. Dit is: € 30 per m2 dakoppervlak, € 15 per m2 netto geveloppervlak en € 30 per strekkende meter dakgoot. Ook mogen de kosten voor het afvoeren en het storten van asbest niet worden meegerekend.

  VAMIL

  Met de VAMIL kunt u 75% van de kosten voor het vervangen van asbestdaken en de aanschaf van zonnepanelen op een willekeurig moment afschrijven. Hier kunt u een jaar voor kiezen waarin u dit het beste uitkomt. U kunt de afschrijving in het jaar van aanschaf doen, maar ook in een ander jaar, omdat u dan bijvoorbeeld meer winst verwacht te maken. Als u de afschrijving verschuift, valt er in de andere jaren uiteraard minder af te schrijven. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit biedt u een rente- en liquiditeitsvoordeel. Voor de overige 25% van de investering gelden de normale afschrijvingsregels.

  Combineren MIA en Vamil

  De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar kunnen worden gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de zogenaamde Milieulijst. Op deze lijst staan alle investeringen die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL. Ieder jaar verschijnt een nieuwe Milieulijst. U kunt de milieulijsten downloaden van de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: RVO.nl.

 • EIA Energie investeringsaftrek Zonnepanelen

  Belasting EnveloppeEIA en zonnepanelen Veel agrariërs hebben een eenmanszaak, maatschap of vof. U betaalt dan 42% en bij een goed jaar zelfs 52% inkomstenbelasting. Een investering in zonnepanelen is dan erg interessant om de belastingdruk te verlagen. De EIA geeft u een aanzienlijk belastingvoordeel en maakt het rendement op uw investering in zonnepanelen een stuk aantrekkelijker.

  Wat is de EIA? EIA 2015 ZonnepanelenDe EIA ( Energie investeringen aftrek ) is in het leven geroepen om het gebruik van duurzame energie en bedrijfsmiddelen te stimuleren. Energiebesparende bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de EIA subsidie zijn opgenomen in de Energielijst die jaarlijks gepubliceerd wordt door de RVO. Zonnepanelen staan uiteraard ook op deze lijst.

  Zonnepanelenbezitters mogen eenmalig maximaal 41,5% van de totale investering aftrekken van hun fiscale winst. Vanaf 2015 is er een speciale formule om het maximale bedrag te berekenen. Naast EIA mag u de ‘gewone’ kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) toepassen. Als u ook asbest moet verwijderen is EIA te combineren met Milieu-Investeringsaftrek (MIA).

  De EIA 2015 voor Zonnepanelen Vanaf januari 2015 is de EIA alleen nog toe te passen bij installaties met een vermogen groter dan 25 kW. Dit zijn ongeveer 100 zonnepanelen. Verder komt alleen het kW piekvermogen boven de 25 kW in aanmerking voor EIA. De RVO hanteert de volgende formule om te bepalen welk bedrag in aanmerking komt voor EIA: € 1.200 per kW x (piekvermogen in kW – 25 kW). Voor 2015 is er een budget van € 106 miljoen beschikbaar gesteld door de overheid.

  Rekenvoorbeeld EIA EIA zonnepanelenStel dat u een installatie koopt van 50 kW. Dan is het maximale bedrag waarover u Energie-investeringsaftrek mag toepassen € 1.200 x (50-25) = € 30.000. Het bedrag dat u vervolgens mag aftrekken van uw fiscale winst is 41,5% van 30.000 = € 12.450.

  Advies en assistentie bij aanvragen EIA Om in aanmerking te komen voor deze extra aftrek moet u binnen drie maanden na de koop van de zonnepanelen een aanvraag indienen. MetDeZon kan u adviseren en assisteren bij deze aanvraag, eventueel in overleg met uw boekhouder.

 • Vacatures

  Vacature-slider

  Door onze enorme groei bij MetDeZon, zijn wij regelmatig op zoek naar nieuwe medewerkers die ons helpen met het uitbouwen van ons bedrijf. Denk jij op een andere manier van onmisbare waarde te kunnen zijn voor MetDeZon, dan kan je altijd jouw CV en motivatiebrief opsturen naar [email protected]

  Medewerkers-MetDeZon
 • Artikelen 1 tot 10 van 16 in totaal
  Loading...