Forums » Rendement en terugverdientijd

Is het plaatsen van zonnepanelen altijd rendabel?