Salderen en terugleververgoeding

 • Salderen

  Als u een moderne elektronische elektriciteitsmeter heeft dan is deze vaak al uitgerust met een teruglevertelwerk dat registreert hoeveel stroom u aan het net teruglevert. Als uw elektronische elektriciteitsmeter teruglevering niet registreert is het belangrijk dat u uw netwerkbedrijf de meter laat omwisselen voor een exemplaar dat de teruglevering wel registreert. Anders kunt u geen vergoeding krijgen voor de aan het net teruggeleverde stroom.

   

  De energiedistributiebedrijven zijn wettelijk verplicht tot 5.000 kWh de elektriciteit die u teruggeleverd heeft volledig te verreken met de aan u geleverde elektriciteit, dus inclusief energiebelasting en BTW. Dat heet salderen. U bespaart dan dus op uw volledige inkooptarief.

   

  Er wordt doorgaans niet meer gesaldeerd dan uw eigen verbruik. Dus als u op jaarbasis meer teruglevert aan het net dan u voor eigen gebruik onttrekt aan het net (u bent dan een netto producent), dan ontvangt u voor uw netto productie niet meer dan een redelijke terugleververgoeding (zie punt c) en in sommige gevallen ook niets indien u een ouderwetse draaistroommeter heeft. De wettelijke salderingsgrens is daarmee gelijk aan uw eigen verbruik met een maximum van 5000 kWh. Indien u op jaarbasis meer verbruikt dan 5000 kWh en u wilt ook meer dan 5000 kWh zelf opwekken, dan is het belangrijk te weten dat er inmiddels een groeiend aantal energiebedrijven is dat ook bij teruglevering boven de 5.000 kWh de stroom die u aan het net teruglevert volledig saldeert, ofwel verrekent met de door u afgenomen stroom, inclusief energiebelasting en BTW. De salderingsgrens ligt in dat geval hoger dan 5000 kWh. Dit wordt ook wel ‘onbeperkt salderen’ genoemd. Dat betekent dat u ook dan bespaart op uw volledige inkooptarief. Sommige energiebedrijven kennen wel een grens aan de maximale hoeveelheid terug geleverde stroom die gesaldeerd wordt.

   

  Let op: in principe is het mogelijk dat energiebedrijven eenzijdig hun salderingsregels (boven de wettelijke verplichtingen) wijzigen.

   

  Meer terugleveren dan u op jaarbasis afneemt uit het net

  Als u netto producent bent (op jaarbasis levert u meer elektriciteit terug dan u afneemt), dan ontvangt u voor dat deel van de stroom die u teruggeleverd heeft boven de stroom die u ingekocht heeft een wettelijke verplichte redelijke terugleververgoeding die meestal niet hoger is dan de kale stroomprijs. U ontvangt daarover geen energiebelasting terug. De redelijke terugleververgoeding is laag en varieert per energiebedrijf van 70% van de kale stroomprijs (circa €0,05) tot €0,09 per kWh. Dat is financieel gezien niet interessant. Het is beter uw zonne- energiesysteem zo groot te kiezen dat u niet meer dan uw gemiddelde verbruik zelf opwekt.

   

  Als u een ouderwetse analoge draaistroommeter heeft en u bent netto producent, dan kan het, afhankelijk van uw energiebedrijf, ook zo zijn dat u géén vergoeding krijgt voor de netto teruggeleverde stroom.

   

  Voor meer informatie: http://www.zonne-energie-wageningen.nl/wp-content/uploads/2012/07/Salderingsoverzicht-2012-Stichting-Zonne-energie-Wageningen-DEF.pdf