Start / Ontwikkelingen / Zonnepanelen de ultieme oplossing voor onbenut dakoppervlak

Zonnepanelen de ultieme oplossing voor onbenut dakoppervlak

De toepassing die naar verwachting van aannemers B&U, architecten en installateurs in de toekomst het meest zal worden toegepast om de ruimte op daken beter te benutten, is het plaatsen van zonnepanelen. Maar niet alleen de bouwsector ziet kansen voor zonnepanelen. Ook het merendeel van de consumenten ziet de voordelen van zonnepanelen in en staan dan ook open voor het plaatsen van zonnepanelen in de toekomst (58%). Door de verwachte prijsdaling van het opwekken van zonnestroom heeft men nu nog een afwachtende houding. Men verwacht wel dat in de nabije toekomst, door de stijgende energieprijzen en de dalende prijzen van zonnepanelen, de prijs van zonnestroom lager zal zijn dan stroom uit het net. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy in samenwerking met Ubbink.

Architecten zien meeste kansen multifunctioneel gebruik daken
Van oudsher bieden daken bescherming tegen weersinvloeden en hebben gevels met name een esthetische functie. Tegenwoordig worden deze bouwdelen echter ook multifunctioneel ingezet, aangezien ruimte (zeker in de steden) een schaars goed is. Aan relevante voorschrijvende (architecten) en uitvoerende (aannemers B&U en installateurs) partijen is gevraagd welke toepassingen in de toekomst naar verwachting het meest toegepast zullen worden. Architecten zien de meeste kansen om daken op een multifunctionele manier te gebruiken (hoogste percentages op alle toepassingen) en aannemers B&U zijn het meest terughoudend over multifunctionele dakoplossingen (laagste percentages op alle toepassingen).

Zonnepanelen meest kansrijk
De meest gebruikte multifunctionele toepassing van daken in de toekomst is volgens zowel de voorschrijvende als de uitvoerende partijen het plaatsen van zonnepanelen (58%), waarbij zonlicht wordt omgezet in elektriciteit. Ook het gebruik van zonnecollectoren, waarbij zonne-energie wordt omgezet in warmte, wordt gezien als kansrijk (48%). Architecten zien daarnaast kansen voor groen- of vegetatiedaken (41%), die een waterbufferende werking en een gunstige invloed op de luchtkwaliteit hebben en bovenal langer mee gaan en een isolerende werking hebben. Bijna een kwart van de architecten ziet ook de meeste voordelen bij het gebruik van tuindaken met een recreatieve functie.

Meerderheid consumenten staat open voor zonnepanelen
De toepassing van groendaken en zonnepanelen past in de huidige maatschappelijke ontwikkeling waarin naar mogelijkheden wordt gezocht die het milieu sparen. Deze bewustwording van de noodzaak voor een schonere en milieuvriendelijkere omgeving speelt ook bij de bouwsector en de eindgebruiker van de woonomgeving. Dit laatste blijkt uit een recent consumentenonderzoek uitgevoerd door USP Marketing Consultancy in opdracht van Ubbink, waarin een meerderheid van 58% van de consumenten aangeeft open te staan voor zonnepanelen op de huidige of toekomstige woning. Ruim een kwart (27%) staat hier niet voor open en de overige 15% twijfelt nog.

Voorstanders zonnepanelen jonger en ‘groener’ dan tegenstanders
De verschillende consumentengroepen verschillen op demografische, sociaaleconomische factoren van elkaar, alsook op hun ‘groenattitude’. De groep voorstanders wonen vaker in een koopwoning, hebben een hoger opleidingsniveau dan consumenten die hier niet voor open staan en zijn jonger. Voorstanders laten ook in hun gedrag een energiezuiniger en milieubewuster patroon zien dan twijfelaars en tegenstanders, zoals het gebruik van spaarlampen, het verlagen van de verwarming, alleen ruimtes verwarmen waar nodig en het uitschakelen van elektrische apparaten en licht indien men ze niet gebruikt. Bijna de helft van de voorstanders van zonnepanelen ontvangt momenteel al groene energie via de energiemaatschappij.

Verwachte prijsdaling zonnestroom
Tegenstanders maken zich zorgen over de praktische implicaties zoals de bouwkundige en esthetische veranderingen van het dak, terwijl voorstanders een groot vertrouwen hebben in de technologische en prijsontwikkeling van zonnepanelen. Alhoewel dit vertrouwen in de ontwikkelingen op korte termijn resulteert in het uitstellen van de investering in zonnepanelen, verwacht bijna 60% van de voorstanders dat, door de stijgende energieprijzen en dalende prijzen van zonnepanelen, de prijs voor zonne-energie in de nabije toekomst lager zal zijn dan stroom uit het net. Andere voordelen die voorstanders zien, zijn de waardeverhoging van de woning en de grotere onafhankelijkheid van energiemaatschappijen.