Start / Ontwikkelingen / ‘Zonneboom’ op speelplaats van school in Wijlre

‘Zonneboom’ op speelplaats van school in Wijlre

Op de speelplaats van de nieuwe basisschool in Wijlre komt straks een ‘zonneboom’ te staan. Met de zonnepanelen op die constructie wordt stroom opgewekt. Op een scherm in de aula kunnen de leerlingen zelf volgen hoeveel energie dat oplevert.

Wijlre
De ‘zonneboom’ vloeit voort uit het klimaatbeleidsplan dat het college van Gulpen-Wittem volgende week donderdag voorlegt aan de gemeenteraad. In dat plan geeft het college aan hoe het gemeentelijke gebouwen milieuvriendelijker wil maken. De nieuwe basisschool in Wijlre, waarvan de bouw tijdens de komende vakantie begint, krijgt in dat kader al een begroeid dak.

„De planten op het dak onttrekken in de zomermaanden warmte aan het gebouw”, legt wethouder Jan Bormans (CDA) uit, „waardoor het binnen in de klas lekker koel blijft.” Bij de school wil de gemeente ook zelf energie gaan opwekken. Door de keuze voor een begroeid dak is op het gebouw echter geen ruimte voor zonnepanelen. Daarom worden die panelen bevestigd op een speciale, boomvormige constructie op de speelplaats.

De ‘zonneboom’ kan meteen ook ingezet worden voor educatieve projecten, aldus Bormans: „Binnen komt een paneel waarop je de opbrengst van die zonnepalen kunt aflezen. Daarmee kun je de kinderen bijvoorbeeld laten zien welke invloed het weer heeft op het rendement van die installatie.”
De school kan tijdens de bouw van het nieuwe complex in haar huidige gebouw blijven zitten: er hoeft slechts een klein hoekje van dat gebouw gesloopt te worden. De nieuwbouw moet bij het begin van het schooljaar 2013–2014 klaar zijn. Het huidige gebouw wordt daarna afgebroken.

Bron: De Limburger, door: René Willems