Start / Nieuws / Zonne-energie kan grootste bron van elektriciteit zijn

Zonne-energie kan grootste bron van elektriciteit zijn

De zon kan tegen 2050 de grootste bron van elektriciteit zijn, groter dan fossiele brandstoffen of kernenergie. Dat zegt het Internationaal Energieagentschap (IEA) in twee nieuwe rapporten.

In de technology roadmaps Solar Photovoltaic Energy en Solar Thermal Electricity toont het agentschap aan dat zonnepanelen tegen het midden van de deze eeuw 16 procent van de wereldwijde productie kunnen leveren, en geconcentreerde zonne-energie (CSP), waarbij het zonlicht door spiegels geconcentreerd wordt om stoom te produceren, nog eens 11 procent. Samen kunnen de twee technologieën zo jaarlijks de uitstoot voorkomen van meer dan 6 miljard ton CO2 – meer dan de huidige uitstoot van de Vereningde Staten.

Beide technologieën zijn complementair: zonnepanelen zijn goed voor het grootste deel van de groei tot 2030. Daarna zwakt de groei af en nemen CSP-installaties het over. De installaties hebben als voordeel dat ze energie kunnen opslaan in de vorm van warmte, en dus veel stroom kunnen genereren op piekmomenten in de late namiddag en avond.

Het IEA benadrukt dat de rapporten geen voorspelling zijn, maar een scenario schetsen dat enkel onder bepaalde voorwaarden realiteit kan worden. “De snelle daling van de kosten van zonnepanelen in de voorbije jaren heeft nieuwe perspectieven geopend voor zonnenergie als grote bron van elektriciteit in de komende jaren en decennia”, zegt IEA-directeur Maria van der Hoeven. “Maar beide technologieën zijn kapitaalintensief: bijna alle kosten worden op voorhand gemaakt.”

Duidelijke, consistente signalen van beleidsmakers zijn daarom van levensbelang om investeerders over te halen, aldus van der Hoeven.

Bron: Happynews.nl