Start / Ontwikkelingen / Voorspelling Greenpeace: Over 35 jaar zijn we van gas, olie en kolen af!

Voorspelling Greenpeace: Over 35 jaar zijn we van gas, olie en kolen af!

Over 35 jaar zijn we van gas, olie en kolen af. Greenpeace voorspelt dat in 2050 de wereld volledig over is op duurzame energiebronnen. Greenpeace publiceerde een nieuwe versie van het energiescenario Energy (r)evolution rapport waarin de voorspelling/mogelijkheden zijn beschreven. In het rapport van 10 jaar geleden was die uitkomst nog maar 50%. Maar dankzij snelle technische ontwikkelingen kan de wereld binnen 35 jaar volledig van energie worden voorzien met aardwarmte, water, wind en zon.

Duurzame bronnen

Investering
Deze omslag vraagt wel om een flinke investering. Zo zou er jaarlijks ruim 1419 miljard euro mee gemoeid zijn, tegenover een besparing van 976 miljard euro. De omslag naar duurzame energie zou op termijn meer banen op gaan leveren.

Hoe zit het in Nederland?
Nederland loopt momenteel niet voorop als het gaat om duurzame energie. In 2014 was 11% van alle geproduceerde energie duurzaam. Logisch, aangezien Nederland nog steeds afhankelijk is van een grote aardgasbel onder de provincie Groningen. België scoort iets beter met een percentage van 17%. De toplanden zijn IJsland (100% duurzaam), Noorwegen (97% duurzaam) en Nieuw-Zeeland (79% duurzaam).

Het rapport van Greenpeace verschijnt met de klimaattop van de Verenigde Naties, eind november in Parijs, in zicht. Het is de bedoeling dat daar een mondiaal klimaatakkoord wordt gesloten.

Bron: www.scientias.nl