Start / Ontwikkelingen / UNETO-VNI: zonnepanelen niet gevaarlijk bij brand

UNETO-VNI: zonnepanelen niet gevaarlijk bij brand

UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel, is van mening dat brandweerlieden bij het blussen van zonnepanelen geen enkel reëel gevaar lopen op elektrocutie.

Hiermee reageert de installateursvereniging op een uitspraak van het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid (NIFV). Dit instituut beweerde deze week dat brandweerlieden een fatale schok kunnen oplopen bij het blussen van een beschadigd zonnepaneel.

Volgens Epko Horstman, beleidsmedewerker elektrotechniek bij UNETO-VNI, is het technisch gezien nagenoeg onmogelijk dat bij brand elektrocutie optreedt door een zonnepaneel. “Dat kan alleen als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, dat in de praktijk nooit tegelijkertijd voorkomt. Zo zou de isolatie van de kabel tussen het paneel en de omvormer moeten zijn weggesmolten. Vervolgens moet er in de kabel ruimte blijven bestaan tussen de blootliggende (+)plus en de (-)min-aders en zou een brandweerman, die bovendien geen schoenen en handschoenen draagt, zowel de (+) plus als de (-)aders tegelijkertijd moeten aanraken. Zo’n situatie zal zich in de praktijk nooit voordoen.”

Volgens het NIFV zou de kans op een fatale schok nog groter zou zijn in combinatie met water. Dit is volgens Horstman onjuist. “Als er water terechtkomt op de door brand beschadigde beide aders, wordt er kortsluiting veroorzaakt en is er geen gevaarlijke spanning meer aanwezig.”