Start / Onderzoek / statistieken / Sterke toename bedrijven met zonnepanelen

Sterke toename bedrijven met zonnepanelen


Den Haag – Het aantal land- en tuinbouwbedrijven met zonnepanelen is sterk toegenomen. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Mede door diverse stimuleringsmaatregelen is het aantal bedrijven met zonnepanelen en/of –collectoren gestegen van 615 in 2010 naar 2.760 in 2013. De grootste toename is op graasdierbedrijven, gevolgd door akkerbouwbedrijven.

In de land- en tuinbouw is een sterke groei te zien in het opwekken van hernieuwbare energie. Hiervoor worden verschillende installaties gebruikt. Denk aan windmolens, installaties voor biomassa, zonnepanelen en warmteterugwinning bij de koeling van melk. Het aantal bedrijven dat hernieuwbare energie opwekt voor levering aan derden is tussen 2010 en 2013 met 36 procent toegenomen, van bijna 900 naar ruim 1.200 bedrijven. Overigens is het aantal bedrijven dat hernieuwbare energie voor eigen gebruik opwekt veel groter. Dit aantal steeg tussen 2010 en 2013 met 83 procent (van 4.215 naar bijna 7.700 bedrijven).

In de melkveehouderij vindt veel opwekking van hernieuwbare energie plaats door het gebruik van installaties voor warmteterugwinning bij de koeling van melk. In 2013 is bij ruim een kwart (28 procent) van de melkveebedrijven een dergelijke installatie te vinden. In 2010 was dit nog bij 16 procent van de bedrijven het geval.

Bron: Boederij.nl