Start / Ontwikkelingen / Schiphol in 2020 naar 10% CO2 uitstoot

Schiphol in 2020 naar 10% CO2 uitstoot

Tussen 2010 en 2020 zal Schiphol zijn CO2 uitstoot verlagen met 90%. De adviseur duurzaamheid van Schiphol, Peter van Rouendal, heeft een tienpuntenplan gepresenteerd. Hierin worden diverse maatregelen genoemd voor energiebesparing en energieopwekking. Schiphol heeft 31 energiebesparing scenario’s laten onderzoeken. Daarvan blijken 6 rendabel te zijn.

Zonnepanelen voor / tegen de vogels.
Op de velden rond de luchthaven worden zonnepanelen geïnstalleerd. De Partij voor de Dieren pleitte hier al ruim een jaar geleden voor. Naast het opwekken van energie hebben de panelen het voordeel, dat de velden minder aantrekkelijk worden voor vogels. Hierdoor is er minder risico dat de vogels in de vliegtuigmotoren terecht komen.

Rendement
De zonne-energie uit pv-panelen is rendabel vanaf 2015. Voor verwarming en koeling van de gebouwen komt geothermie in beeld vanaf 2020 in verband met de dan te verwachten stijging van energieprijzen. Ook wordt verlichting verduurzaamd en het waterverbruik verminderd met 70%. Energie uit algen is eveneens een optie. De investeringen zijn fors maar een rendement van 7% is haalbaar. Zo zullen de exploitatiekosten met 30 procent omlaag gaan en CO2 wordt met 90 procent verminderd”, aldus Rouendal.

Verduurzaamde klimaatinstallaties
Schiphol heeft al veel geïnvesteerd in CO2 reductie door de klimaatinstallaties op een aantal pieren te verduurzamen. Zo worden de ventilatiesystemen gestuurd door het gebruik van wachtkamers en verkeersruimtes te meten door bewegingsdetectoren en CO2 opnemers. De terugverdientijd van deze investering is slechts 1,5 jaar.