Start / Ontwikkelingen / Regeerakkoord geeft ruimte voor decentraal opwekken van energie

Regeerakkoord geeft ruimte voor decentraal opwekken van energie

Door het regeerakkoord komt er meer ruimte voor het decentraal opwekken van duurzame energie door coöperaties van bewoners, bijvoorbeeld via zonnepanelen of windmolens.

De stichting Energietransitie Rotterdam, de Rotterdamse bewonerscoöperatie Blijstroom i.o. en het Rotterdams Milieucentrum zijn opgetogen over de intenties in het regeerakkoord om nu serieus werk te maken van de verduurzaming van de energievoorziening. Het biedt serieuze kansen voor lokale energie-initiatieven zoals Blijstroom.

Minder regels
De doel van het regeerakkoord is om de regels te versoepelen als het gaat om het lokaal opwekken van duurzame energie. Ook ‘verschuift’ de fiscaliteit en wordt de rol van investeerders in duurzame energie versterkt. Hierdoor kan in de komende jaren een aanzienlijke groei van duurzame energieopwekking worden gerealiseerd.

Energiebesparingsfonds
Het is jammer, aldus de drie lokale organisaties, dat er geen extra middelen vrij komen voor een landelijk ‘Energiebesparingsfonds’. Er is veel behoefte aan financiering van lokale duurzame energieprojecten. De overheid zou juist nu de kansen moeten grijpen om via een dergelijk garantiefonds de miljoenen aan beschikbaar kapitaal in de markt te benutten.

Doelstelling
De genoemde intenties in het regeerakkoord maken de doelstelling om 16% van de energie duurzaam in eigen land op te wekken in 2020 haalbaarder (en in 2050 = dat 100% duurzameopwekking). Net als in andere landen in de Europese Unie (zoals onze buur Duitsland) kan een verhoging van de eigen duurzame energieproductie leiden tot een sterke economische impuls.

Stabieler
Duurzame energie maakt ook de energiekosten voor de burgers en het bedrijfsleven stabieler en voorspelbaarder ten opzichte van de onzekere kostenontwikkelingen van aardolie en – gas.

Energiebesparen
Ook de intentie in het regeerakkoord om de energiebesparing in de gebouwde omgeving te intensiveren wordt door de drie organisaties toegejuicht. Zonder energiebesparing is de 16% duurzame opwekking in 2020 niet haalbaar.

Samenwerking
Met de intenties in het regeerakkoord kunnen de coöperatie Blijstroom i.o. het RMC en de Stichting Energietransitie Rotterdam verdere stappen zetten. Daarbij is intensieve en constructieve samenwerking tussen deze lokale initiatieven met de lokale overheid, het Rotterdam Climate Initiative en andere partijen die een transitie naar een duurzame opwekking van energie nastreven essentieel. De drie organisaties zijn er klaar voor en roepen op tot een brede samenwerking in Rotterdam.

Bron: dichtbij.nl