Start / Nieuws / RAI voorzien van 1632 zonnepanelen

RAI voorzien van 1632 zonnepanelen


Congrescentrum RAI plaatst 1632 zonnepanelen op het dak van hal 8. De bouw vraagt een investering van ruim 500.000 euro.

In mei van dit jaar publiceerde het CBS al de voorlopige cijfers over het in 2012 bijgeplaatst vermogen van zonnepanelen. Dat was 195 MW. Het nu definitieve cijfer is dus ruim 10 procent hoger. Het totaal opgestelde vermogen voor zonnestroom eind 2012 komt nu uit op 365 megawatt en de elektriciteitsproductie uit zonnestroom op 250 miljoen kWh. Dat komt overeen met ruim 0,2 % van het totale elektriciteitsverbruik.

De gemeente verstrekt uit het Amsterdams Investeringsfonds een lening van honderdduizend euro. De rest komt voor eigen rekening of wordt geleend bij de Triodosbank. De zonnepanelen leveren jaarlijks ongeveer 350.000 kilowatt aan stroom op. Zij zorgen voor een CO 2-reductie van bijna 200 ton per jaar. De bouw is vanwege het lage grootverbruikertarief van de RAI nauwelijks rendabel, maar past wel bij de wens om in de stad enkele ‘iconische’ zonsystemen te realiseren.

Bron: Cobouw.nl