Facebook drones op zonne-energie

Wij kennen drones voor verschillende doeleinden. Voor het maken van prachtige beelden tot het bezorgen van pakketjes. Facebook wilt nu drones de lucht insturen die gratis internet verspreiden. Facebook opende in maart van dit jaar de Facebook Connectivity Lab. Dit in samenwerking met internet.org. Het idee is om drones op zonne-energie te gebruiken in gebieden waar internet niet toegankelijk is. Om dit mogelijk te maken zijn er drones nodig die voor een lange tijd in de lucht kunnen blijven. Wil het plan van Facebook lukken dan moeten de drones op 18 tot 24 kilometer hoogte kunnen vliegen. Vanaf het jaar 2015 zal er getest worden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het concept over 3 tot 5 jaar realiteit wordt. Bron: Dutchcowboys

Lees meer »

Dit is de nieuwe telefooncel

De bekende rode Londense telefooncel. Er staan er achtduizend te wachten op een nieuw leven. Twee Britse ondernemers hebben de oplossing voor de oude cellen: een milieuvriendelijk oplaadstation. De rode telefooncellen die er nog staan, staan er treurig bij. Door de opkomst van de mobiele telefoon gebruikt bijna niemand meer een munttelefoon. De iconische rode cellen worden alleen nog gebruikt door mensen die schuilen voor regen of stadsgeluid. Twee Britse ondernemers besloten de cellen groen te schilderen en te voorzien van zonnecellen op het dak. Die leveren voldoende energie voor het opladen van honderd mobieltjes per dag. In tien minuten laadt de ‘solar box’ je mobieltje twintig procent op. Ondertussen kun je kijken naar advertenties. Die moeten het idee op termijn winstgevend maken. De eerste zes cellen staan inmiddels in Londen. Bron: Toekomstmakers / RTLnieuws.nl

Lees meer »

Drijvende zonnecentrale in Groot-Brittannië

De eerste drijvende zonnecentrale van Groot-Brittannië ligt in Berkshire, in het zuiden van het land. Het gaat om dezelfde technologie die ook Japan gebruikt. Het idee is afkomstig van de Franse zonnesysteemfabrikant Ciel et Terre. Het concern bouwde de eerste pilot in Frankrijk en heeft sindsdien een gewild exportproduct in handen. Hun technologie wordt ook door ’s werelds grootste zonnepanelenproducent Kyocera gebruikt voor meer dan dertig drijvende zonnecentrales in Japan. De ruim 800 zonnepanelen liggen in een waterreservoir bij Sheeplands Farm, een multifunctioneel bedrijventerrein dat al eerder investeerde in hernieuwbare energiebronnen. De zonnecentrale heeft een geïnstalleerd vermogen van 200 kilowatt. Rendabel Ontwikkelaar Floating Solar UK sloot met Ciel et Terre een akkoord om nog honderden andere drijvende zonne-installaties te bouwen. Eigenaar Mark Bennett zegt in een interview met The Telegraph dat die rendabeler zijn dan zonneprojecten op land. De installatie gaat bovendien niet ten koste van waardevolle landbouwgrond. Volgens Bennett kunnen toekomstige projecten tot wel 100 keer groter zijn. De bouw kostte £ 250.000. Floating Solar verwacht die investering binnen zes jaar terug te verdienen. Ook verwacht Bennett binnen 20 jaar een minimumrendement van £ 620.000. Bron: DuurzaamBedrijfsleven.nl

Lees meer »

Zonne-energie kan grootste bron van elektriciteit zijn

De zon kan tegen 2050 de grootste bron van elektriciteit zijn, groter dan fossiele brandstoffen of kernenergie. Dat zegt het Internationaal Energieagentschap (IEA) in twee nieuwe rapporten. In de technology roadmaps Solar Photovoltaic Energy en Solar Thermal Electricity toont het agentschap aan dat zonnepanelen tegen het midden van de deze eeuw 16 procent van de wereldwijde productie kunnen leveren, en geconcentreerde zonne-energie (CSP), waarbij het zonlicht door spiegels geconcentreerd wordt om stoom te produceren, nog eens 11 procent. Samen kunnen de twee technologieën zo jaarlijks de uitstoot voorkomen van meer dan 6 miljard ton CO2 – meer dan de huidige uitstoot van de Vereningde Staten. Beide technologieën zijn complementair: zonnepanelen zijn goed voor het grootste deel van de groei tot 2030. Daarna zwakt de groei af en nemen CSP-installaties het over. De installaties hebben als voordeel dat ze energie kunnen opslaan in de vorm van warmte, en dus veel stroom kunnen genereren op piekmomenten in de late namiddag en avond. Het IEA benadrukt dat de rapporten geen voorspelling zijn, maar een scenario schetsen dat enkel onder bepaalde voorwaarden realiteit kan worden. “De snelle daling van de kosten van zonnepanelen in de voorbije jaren heeft nieuwe perspectieven geopend voor zonnenergie als grote bron van elektriciteit in de komende jaren en decennia”, zegt IEA-directeur Maria van der Hoeven. “Maar beide technologieën zijn kapitaalintensief: bijna alle kosten worden op voorhand gemaakt.” Duidelijke, consistente signalen van beleidsmakers zijn daarom van levensbelang om investeerders over te halen, aldus van der Hoeven. Bron: Happynews.nl

Lees meer »

In Duitsland vooral groene stroom

Groene energie is dit jaar voor het eerst de belangrijkste energiebron in Duitsland. Windmolens, zonnepanelen, waterkrachtcentrales en biomassa leverden in de eerste negen maanden 27,7 procent van het totale energieverbuik in Duitsland. Stroom uit bruinkoolcentrales is nu de tweede bron met 26,3 procent, blijkt uit cijfers van het Duitse expertisecentrum voor schonere energie Agora. De Duitse regering besloot enkele jaren geleden om te stoppen met kernenergie en veel geld vrij te maken voor de overstap op schonere manieren van stroomproductie. In 2020 willen de Duitsers dat 35 procent van het stroomverbruik van groene bronnen komt. Overtollig Het grootste deel van de groene energie kwam de eerste maanden van dit jaar van windmolens (9,5%), gevolgd door biomassa (8,1%). Op de derde plaats komt zonne-energie. Op dagen dat de weersomstandigheden gunstig waren, produceerden de groene bronnen zoveel energie dat er te veel stroom via het Duitse stroomnetwerk verwerkt moest worden. Op die dagen kregen de buurlanden van Duitsland geld toe om de overtollige stroom af te nemen. De overproductie kwam mede doordat kolencentrales er niet in slaagden hun productie snel terug te schroeven. Bron: NOS.nl

Lees meer »

Hoogleraar woont in vuilcontainer

Jeff Wilson is hoogleraar Milieukunde aan de Huston-Tillotson University in Austin, Texas. Ondanks zijn prima salaris woont hij sinds kort in een afgedankte stalen vuilcontainer op het universiteitsterrein. Zo wil hij laten zien dat mensen maar heel weinig ruimte nodig hebben. Nog maar een paar weken geleden woonde Jeff, die inmiddels de bijnaam professor Dumpster heeft, in een ruim comfortabel huis. Op een dag had hij zomaar ineens genoeg van al die luxe en verkocht hij (bijna) alles wat hij bezat. Hij vond een smerige, roestige vuilcontainer en knapte die op tot een gezellig mini-huisje. Hij regelde met de universiteit dat hij zijn container op het terrein mocht neerzetten. Nu heeft hij nog vier broeken, vier shirts, drie paar schoenen, drie hoeden en negen vlinderdasjes. Die laatste horen nou eenmaal bij zijn image. ‘Nieuwe 1 procent’ Jeff beschouwt zichzelf als onderdeel van de ‘nieuwe 1 procent’, een groep mensen die slechts 1 procent van de energie gebruikt die een gemiddelde Amerikaan in een normaal huis nodig heeft. In zijn containerwoning werkt bijna alles op zonne-energie. Alleen voor zijn airconditioning gebruikt hij nog gewone elektriciteit. Een overdreven luxe is dat niet want in Texas kan het snikheet zijn. Bron: SevenDays.nl / Nathalie Strijker

Lees meer »

Drijvende zonnepanelen op plassen Waalsprong

In de Waalsprong worden drie grote recreatieplassen gegraven. Er is een idee ontstaan om op deze plassen een drijvend eiland met zonnepanelen te realiseren. Deze kunnen dan energie opwekken voor omliggende functies. Voordeel van drijvende zonnepanelen is dat ze met de zon kunnen meedraaien en gekoeld worden door het water. De opbrengst is daardoor hoog. Het idee voor de drijvende zonnepanelen wordt meegenomen in een duurzaamheidsvisie die voor de Landschapszone (gebied waarin de plassen gegraven worden) wordt opgesteld. Het project is nog niet gestart, er is wel een initiatiefnemer die ideeën hierover heeft. Hier zal in de zomer een eerste overleg over plaatsvinden. Bron: Power2nijmegen.com

Lees meer »

MetDeZon Beurs Spel: De Winnaars zijn bekend

Afgelopen week stond MetDeZon met een spannend spel op de 50-Plus-Beurs in de Jaarbeurs te Utrecht. Bezoekers selecteerde door het draaien aan een groot rad een vraag en onder de juiste antwoorden, hebben we dagelijks een winnaar geselecteerd. Deze 5 winnaars hebben allemaal een compleet zonnestroom systeem gewonnen..! En de winnaars zijn… Dinsdag: Sjaan Bos uit Utrecht Woensdag: Sila Fokke uit Huizen Donderdag: Greet Joosten uit Hooge Miede Vrijdag: R. Burgmans uit Bergschenhoek Zaterdag: A. De Rooij uit Lunteren Wij feliciteren bovenstaande deelnemers van harte met het compleet zonnestroom systeem, gefeliciteerd..!

Lees meer »

GROEI ZONNE-ENERGIE GEEN GEVAAR ENERGIENET

In Nederland worden op steeds meer woningen of kantoren zonnepanelen geplaatst. Het vermogen aan zonne-energie is vorig jaar opnieuw gegroeid en verwacht wordt dat deze groei door zal zetten. Voorlopig is er nog geen gevaar voor het energienet. Lange tijd werd er voor gevreesd: het energienet zou de groei van het aantal zonnepanelen niet aan kunnen. Uit onderzoek van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en DNV GL (voorheen KEMA) blijkt echter dat dit allemaal wel meevalt. Onderzoekers hebben geconcludeerd dat het huidige laagspanningsnet de groei van al die opgewekte zonnestroom voorlopig prima aan kan. De huidige distributienetten kunnen tot 16 gigawatt zonnestroom verwerken, terwijl voor 2020 ‘slechts’ een vermogen van 4 gigawatt wordt verwacht. “Dat betekent dat we de komende jaren stevig door kunnen groeien”, zegt Erik Lysen, voorzitter van brancheorganisatie Holland Solar. “Een simpele extrapolatie leert dat we tot 2025 of zelfs 2030 vooruit kunnen zonder maatregelen te hoeven nemen.” Uitbreiding energienet niet nodig De maatregelen die dan genomen moeten worden, zijn volgens Lysen bescheiden. “Denk hierbij aan een betere sturing van de vraag naar stroom en beperkt aftoppen van de pieken in de zomer. Uitbreiding van het net is voorlopig niet nodig.” Inzetten op professionalisering Cijfers van het CBS laten zien dat de elektriciteitsproductie uit zonnepanelen in 2013 voor het derde jaar op rij verdubbelde. De drijvende kracht achter deze groei is de snelle daling van de prijs van zonnepanelen op de wereldmarkt. Lysen is ervan overtuigd dat het aantal zonnepanelen in ons land de komende jaren alleen nog maar meer toeneemt. Bron: Utilities.nl

Lees meer »

Rijdend laboratorium voor zuinigere trucks

TRenault Trucks onderzoekt continu hoe de brandstofefficiency van hun trucks verder geoptimaliseerd kan worden. Verschillende technieken voor het verlagen van het brandstofverbruik zijn nu samengebracht in een rijdend laboratorium: de Renault Trucks Optifuel Lab 2. “Het terugdringen van het brandstofverbruik was één van de kerndoelstellingen bij de ontwikkeling van de Renault Trucks T-serie. Onze filosofie is dat de truck een ‘profit centre’ voor de vervoerder moet zijn. Om dit ook in de toekomst te kunnen garanderen blijft Renault Trucks onderzoek doen naar alle mogelijke manieren om het brandstofverbruik te reduceren. Het rijdende laboratorium Optifuel Lab 2 is daar een voorbeeld van. Deze truck heeft maar liefst 20 technologieën aan boord, die invloed hebben op het brandstofverbruik: energiebeheer, aerodynamica, rolweerstand en systemen die de chauffeur kunnen ondersteunen”, verklaart Erik Lenssen, Manager Product bij Renault Trucks Nederland. Optimalisatie energieverbruik Eén van de terreinen waarop het onderzoek zich richt, is het optimaliseren van het beheer van de verschillende energiebronnen met als doel zo weinig mogelijk energie te gebruiken van de motor. Verschillende aanvullende systemen worden daarom elektrisch aangedreven, zoals de airco, waterpomp, brandstofpomp en stuurpomp. De benodigde elektriciteit wordt echter niet opgewekt door de motor, maar met behulp van zonnepanelen die op de combinatie zijn gemonteerd. Ook wordt er gewerkt met een rookgas warmte-terugwin-systeem op basis van de Rankine-cyclus. Bron: Groen7.nl

Lees meer »