Start / Ontwikkelingen / Onjuiste informatie Consumentbond over zonnepanelen

Onjuiste informatie Consumentbond over zonnepanelen

In de laatste editie van de Consumentengids stond een vraag van iemand die zonnepanelen heeft laten plaatsen. Samengevat kwam de vraag erop neer of men een vergoeding krijgt als men zonnestroom aan het elektriciteitsnet teruglevert.

De Consumentenbond antwoord hierop dat men pas voor een vergoeding in aanmerking komt als men boven een bepaalde drempel komt die door de energieleverancier is vastgesteld.

Elektriciteitsmeter achteruit laten draaien
Dit regelrechte onzin. Als uw set zonnepanelen op een gegeven moment meer energie oplevert dan u verbruikt dan zal uw elektriciteitsmeter achteruit draaien.* Op deze manier kunt u de energie op een later moment weer gebruiken. De opbrengst moet u dus ook niet zien over de periode van een dag , maar over de periode van 1 jaar. Van het moment van meteropname tot meteropname. Dit noemt men salderen. Dit is in Nederland wettelijk vastgelegd tot een verbruikt van 3000 KWh. Er zijn ook diverse energieleveranciers die salderen tot 5000 KWh of hoger zoals Greenchoice e.d. Met andere woorden, over alle energie die u zelf opwekt hoeft u –GEEN- energiebelasting en BTW te betalen.

In een eerder artikel in de Geldgids (oktober 2010) van de Consumentenbond worden zonnepanelen nader benoemd. De eerste onjuistheid start al met het feit dat een zonnepaneel met een vermogen van 180 Wp een opbrengst heeft van 135 KWh op jaarbasis. Deze gegevens dateren van 20 jaar terug. Inmiddels is de techniek al dermate vergevorderd dat een paneel van 180 Wp c.a. 165 KWh op jaarbasis teruglevert, mits geplaatst in de optimale richting.

€ 500,- goedkoper
De tweede onjuistheid is dat een set zonnepanelen die 540 KWh opbrengt c.a. € 1900,- kost of meer. Bij MetDeZon B.V. kunt u een dergelijke set al aanschaffen vanaf € 1.420,- incl. BTW.

Voorts stelt de consumentenbond dat een set sneller wordt terugverdiend als de prijs voor energie stijgt. Dat klopt, helaas geeft de Consumentenbond niet aan met hoeveel de prijs de laatste 10 jaar is gestegen. Als we de cijfers van het CBS erbij pakken komen we tot de volgende conclusie:

De energieprijs is de laatste 10 jaar met circa 11 % op jaarbasis gestegen. Uiteraard gunnen wij de consumentenbond een alternatieve kijk op de beschikbaarheid en prijzen van onze grondstoffen waarop de prijs van elektriciteit de komende jaren is gebaseerd. Maar door niet te stellen met hoeveel de energieprijzen naar verwachting zullen stijgen, door het willens en wetens weglaten van harde cijfers over de laatste 10 jaar die voor iedereen toegankelijk zijn, kunnen de consumentenbondleden geen reële inschatting maken van het belang van de zonnepanelen. Dit is meer dan naïef te noemen.

Bij MetDeZon komt de ‘kale’ reële terugverdientijd dus op circa 7 a 8 jaar in tegenstelling tot wat de consumentenbond beweert. Daarnaast kunt u, als u uw set zonnepanelen even groot afstemt als uw energieverbruik, profiteren van een teruggave van de jaarlijkse heffingskorting a € 379,16. Hierdoor zal de terugverdientijd tussen de 5 a 7 jaar uitkomen, afhankelijk van de grootte van uw zonnestroom systeem.

Kortom: Consumentenbond , hier klopt helemaal niets van.

* Indien u een digitale meter heeft dan zal deze niet achteruit draaien. Deze meters hebben een apart telwerk voor teruglevering. Bij de meteropname worden verbruikte en terug geleverde energie met elkaar verrekend. Het addertje onder het gras zoals de Consumentenbond suggereert is er dus niet. Het wordt gewoon verrekend en is zichtbaar op de energienota.