Start / Ontwikkelingen / NMa: tarieven voor regionale netbeheerders stijgen gemiddeld 8,9 procent

NMa: tarieven voor regionale netbeheerders stijgen gemiddeld 8,9 procent

Vanaf januari 2012 stijgen de tarieven van de regionale gasnetbeheerders en de regionale elektriciteitsnetbeheerders met gemiddeld 8,9 procent. Dit blijkt uit de tariefbesluiten voor de periode 2011-2013 die de Nederlandse Mededingingautoriteit (NMa) vandaag publiceert.

Het transport van gas en elektriciteit voor de regionale netbeheerders is een onderdeel van de energierekening. Consumenten en bedrijven betalen daarvoor via hun energierekening. Voor een gemiddeld huishouden betekent dit dat de energierekening op jaarbasis met ongeveer EUR 23 omhoog gaat.

De stijging van 8,9 procent vloeit voor 6,3 procent voort uit de methodebesluiten en x-factorbesluiten en voor 2,6 procent uit de inflatie. Per netbeheerder kunnen de tariefontwikkelingen verschillen.

De NMa houdt toezicht op de regionale netbeheerders elektriciteit en gas. In 2012 gaat de NMa nader onderzoeken hoe de kosten en inkomsten van de regionale netbeheerders zich ontwikkelen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd om te bekijken of de verwachte kostenontwikkeling in lijn is met de daadwerkelijke kostenontwikkeling. De NMa past de inkomsten van de regionale netbeheerders in toekomstige jaren aan als de uitkomsten en inzichten over de kostenontwikkeling daar aanleiding toe geven.

De netbeheerders en andere belanghebbenden kunnen tegen deze tariefbesluiten bezwaar en beroep instellen. Als zij bezwaar aantekenen tegen de tariefbesluiten, gaan de tariefsverhogingen per 2012 in eerste instantie toch door. Mocht het bezwaar gegrond bevonden worden, dan worden eventueel te veel betaalde gelden in toekomstige tarieven verrekend.

Bron: nma.nl