Start / Ontwikkelingen / Nieuwe tool om opbrengst zonnepanelen te voorspellen

Nieuwe tool om opbrengst zonnepanelen te voorspellen

De Universiteit Utrecht ontwikkelt samen met Ecofys en KEMA een nieuwe tool om de opbrengst van zonnestroom uit PV-installaties te voorspellen. De voorspelling moet nauwkeuriger worden dan tot nu toe mogelijk is door de sensorfunctie van bestaande PV-installaties slim te benutten. Met deze nieuwe ontwikkeling wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het kosteneffectief inpassen van de sterk toenemende productie van zonnestroom.

De forecasting tool gebruikt weersvoorspellingen en meetgegevens om de hoeveelheid zonlicht te voorspellen. Uit de voorspelde hoeveelheid zonlicht bepaalt een PV-systeem model vervolgens de voorspelde opbrengst aan zonne-energie. Het meest opmerkelijke element in dit project is, dat naast satellieten en meteorologische grondstations, bestaande PV-installaties als bron voor meetgegevens worden gebruikt. De PV-installaties worden als sensor gebruikt: uit de gemeten zonnestroom kan de hoeveelheid zonlicht worden afgeleid. Door meerdere PV installaties verspreid rond een bepaalde locatie te gebruiken, kan de meteorologische toestand rondom die locatie worden bepaald. Daarmee kan ons voorspelalgoritme de verwachte hoeveelheid zonlicht voor de nabije toekomst op die plaats berekenen. Worden de gekoppelde PV-installaties uitgebreid dan wordt het ook mogelijk een voorspelling te geven voor andere locaties.

Nauwkeurige voorspelling
De sensorfunctie van PV installaties maakt het mogelijk de nauwkeurigheid van de voorspelling te vergroten. Terwijl het mogelijk is met grondstations en satellieten als sensoren tot enkele dagen vooruit te voorspellen met een tijdsresolutie van 1 uur, kan met de informatie van PV installaties bij een voorspelling voor de komende uren een veel hogere nauwkeurigheid (5%) en tijdresolutie (1 minuut) worden gerealiseerd. * Zonne-energie in Nederland * Sterke groei van elektriciteit door zonnepanelen * Zon * Zonne-energie in Nederland * Sterke groei van elektriciteit door zonnepanelen * Zon

Sterke groei van elektriciteit door zonnepanelen
Momenteel groeit de productie van elektriciteit door PV in Nederland snel. Wat opvalt, is dat er in 2009, na een periode van weinig groei, een plotselinge stijging van het ge├»nstalleerde PV-vermogen plaatsvindt. Een aanmerkelijk deel van deze groei heeft plaatsgevonden zonder subsidie. Dit is een teken dat `grid parity’ is bereikt, en zonne-energie dus kan concurreren met conventionele elektriciteitsbronnen bij huishoudelijk gebruik. Hiermee is de beperking van beschikbare subsidies, die eerder bepalend was voor de groei van zonnecapaciteit, weggevallen. In de komende jaren is een sterke groei mogelijk en waarschijnlijk.

In Duitsland is dit effect al veel sterker te zien. De Duitse PV heeft zelfs een impact op het Nederlandse energiesysteem. Ook dit is een uitdaging waarin Solar Forecasting uitkomsten biedt. Meer PV-integratie leidt tot een noodzaak van inpassing in het elektriciteitsnet en een grotere onvoorspelbaarheid en fluctuatie van het energieaanbod. De inpassing van het extra vermogen kost geld. Een belangrijke bijdrage aan de oplossing wordt geboden door het aanbod van zonne-energie voorspelbaar te maken en door het voorspelbare aanbod van zonne-energie lokaal en regionaal zoveel mogelijk direct te gebruiken door het toepassen van demand response. Hierbij gaat het er om dat aanbod van zonne-energie slim wordt afgestemd met de energievraag en energieproductie door middel van andere energieopwek capaciteit. De ontwikkeling van een PV-voorspelmodel gebaseerd op real time data van net gekoppelde PV-installaties brengt grootschalige en betere inpassing van duurzame (zonne-) energie dus dichterbij.

Bron: Universiteit Utrecht / Duurzaamgebouwd.nl