Start / Ontwikkelingen / MetDeZon wint kort geding, rechter veroordeelt Kiwa tot rectificatie inzake zonnepanelen

MetDeZon wint kort geding, rechter veroordeelt Kiwa tot rectificatie inzake zonnepanelen

MetDeZon wint kort geding, rechter veroordeelt Kiwa tot rectificatie inzake zonnepanelen

De voorzieningenrechter van Rechtbank Noord-Holland veroordeelt Kiwa tot het plaatsen van een rectificatie op haar website. In de rectificatie staat dat Kiwa onzorgvuldig heeft gehandeld. Blijft Kiwa in gebreke dan moeten zij een dwangsom betalen van € 1000 per dag met een maximum van € 30.000. Dit werd bepaald in een kort geding dat Wijnand Schouten, eigenaar van MetDeZon, had aangespannen tegen dit gerenommeerde kwaliteitszorgbedrijf. Uitspraak volgde op 4 april 2013.

Aanleiding
Kiwa had in een persbericht van 19 februari aangegeven dat een groot deel van de zonnepanelen in Nederland niet over de vereiste keuringspapieren beschikken en dat de beloftes die worden gedaan bij aankoop niet worden waargemaakt. Daarbij zou het gaan om mindere kwaliteit en versneld verlies van rendement. Kiwa, dat zichzelf in het persbericht omschreef als een onafhankelijk instituut, voerde Mister Sunshine op als een onafhankelijke wegwijzer in zonne-energie. Achter Mister Sunshine gaat Arjan Eikelenboom schuil die via www.dezonwijzer.nl zelf zonnepanelen verkoopt en de mogelijkheid biedt om een installateur in te schakelen. Kiwa verwees consumenten ook door naar Mr. Sunshine voor een advies. In berichtgeving in de media gaf Kiwa aan dat de helft van de zonnepanelen in Nederland niet aan de kwaliteitseisen voldoet. Zij kon daar echter totaal geen onderbouwing voor geven. In het persbericht werd de website www.registerzonneenergie.nl aangekondigd. Volgens eigen zeggen een kwaliteitsregister voor zonnepanelen en een garantie voor kwaliteit.

MetDeZon
MetDeZon levert complete zonnestroominstallaties. De zonnepanelen voldoen aan alle eisen en zijn o.a. goedgekeurd door het Duitse keuringsinstituut TÜV Nort Cert GmbH. Desondanks werden zij niet opgenomen in het register van Kiwa. Door het persbericht had Kiwa MetDeZon schade berokkend. Door de inhoud van het bericht kon de suggestie worden gewekt dat de helft van de in Nederland op de markt gebrachte zonnepanelen en omvormers “niet deugt”, en dat dè manier om uit te sluiten dat je een ondeugdelijk product koopt is: vragen om een Kiwa keurmerk. Ook door het opvoeren van een onafhankelijk specialist Mister Sunshine, feitelijk een concurrent, werd MetDeZon ernstig benadeeld.

De rechter heeft MetDeZon in het gelijk gesteld en heeft Kiwa bevolen om binnen drie werkdagen na betekening van het vonnis de volgende tekst gedurende 30 dagen op haar website te plaatsen:

“Kiwa heeft op 19 februari een persbericht op haar website geplaatst met de titel ‘duizenden huishoudens benadeeld. De duistere zijde van zonne-energie”

De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland heeft geoordeeld dat met de inhoud van dit bericht de suggestie kan worden gewekt dat de helft van de in Nederland op de markt gebrachte zonnepanelen en omvormers “niet deugt”, en dat dè manier om uit te sluiten dat je een ondeugdelijk product koopt is: vragen om een Kiwa keurmerk. Het persbericht heeft geleid tot berichten in diverse landelijke dagbladen van vergelijkbare strekking.

De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat voor de suggestie geen grond bestaat en dat Kiwa met de plaatsing van dit persbericht jegens aanbieders van zonnepanelen onzorgvuldig heeft gehandeld. Kiwa is veroordeeld om deze rectificatie te plaatsen”.

Lees hier het hele vonnis van de rechtbank