Start / Ontwikkelingen / Heerenveen investeert in zonnepanelen

Heerenveen investeert in zonnepanelen

Heerenveen is een energieke en ambitieuze gemeente. In het milieubeleidsplan zijn energie en duurzaamheid een van de speerpunten. Daarom heeft het college de gemeenteraad verzocht in te stemmen met de aanschaf van zonnepanelen.

Om de doelstellingen uit het milieubeleidsplan te realiseren wil de gemeente investeren in zonne-energie. Op de daken van het gemeentehuis en de gemeentewerf worden ruim 60 zonnepanelen geplaatst. Met de investering is een bedrag van € 54.000,- gemoeid. Naast de positieve bijdrage aan het milieu is de investering ook nog eens financieel interessant. De gemeente heeft namelijk subsidie toegekend gekregen van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie. Het opgewekte vermogen zal daarnaast volledig benut worden in beide gebouwen. Daardoor hoeft er minder energie extern ingekocht te worden en verdienen de zonnepanelen zichzelf op termijn terug.

Waar de gemeente bedrijven en burgers stimuleert duurzaam en energiebewust te investeren kan zij zelf vanzelfsprekend niet achter blijven. Heerenveen is een gemeente met ambitie, dit werkt door in alle geledingen binnen de organisatie. In het milieubeleidsplan heeft de gemeente zich ten doel gesteld om in het jaar 2020 minimaal 20% van het energieverbruik zelf op te wekken. Daarnaast dient per jaar gemiddeld 2 tot 4% bespaard te worden op het energieverbruik.

De gemeente Heerenveen wil door het goede voorbeeld te geven een inspiratie zijn voor anderen om haar te volgen over te gaan op schone energie. Duurzaam ondernemen en energiebewust leven vraagt om een aanpak op vele fronten. De gemeente Heerenveen neemt daarin dus haar verantwoordelijkheid.