Start / Nieuws / GROEI ZONNE-ENERGIE GEEN GEVAAR ENERGIENET

GROEI ZONNE-ENERGIE GEEN GEVAAR ENERGIENET

energypaal
In Nederland worden op steeds meer woningen of kantoren zonnepanelen geplaatst. Het vermogen aan zonne-energie is vorig jaar opnieuw gegroeid en verwacht wordt dat deze groei door zal zetten. Voorlopig is er nog geen gevaar voor het energienet.

Lange tijd werd er voor gevreesd: het energienet zou de groei van het aantal zonnepanelen niet aan kunnen. Uit onderzoek van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en DNV GL (voorheen KEMA) blijkt echter dat dit allemaal wel meevalt. Onderzoekers hebben geconcludeerd dat het huidige laagspanningsnet de groei van al die opgewekte zonnestroom voorlopig prima aan kan.

De huidige distributienetten kunnen tot 16 gigawatt zonnestroom verwerken, terwijl voor 2020 ‘slechts’ een vermogen van 4 gigawatt wordt verwacht. “Dat betekent dat we de komende jaren stevig door kunnen groeien”, zegt Erik Lysen, voorzitter van brancheorganisatie Holland Solar. “Een simpele extrapolatie leert dat we tot 2025 of zelfs 2030 vooruit kunnen zonder maatregelen te hoeven nemen.”

Uitbreiding energienet niet nodig
De maatregelen die dan genomen moeten worden, zijn volgens Lysen bescheiden. “Denk hierbij aan een betere sturing van de vraag naar stroom en beperkt aftoppen van de pieken in de zomer. Uitbreiding van het net is voorlopig niet nodig.”

Inzetten op professionalisering
Cijfers van het CBS laten zien dat de elektriciteitsproductie uit zonnepanelen in 2013 voor het derde jaar op rij verdubbelde. De drijvende kracht achter deze groei is de snelle daling van de prijs van zonnepanelen op de wereldmarkt. Lysen is ervan overtuigd dat het aantal zonnepanelen in ons land de komende jaren alleen nog maar meer toeneemt.

Bron: Utilities.nl