Start / Ontwikkelingen / Fietspad van zonnepanelen: Solaroad

Fietspad van zonnepanelen: Solaroad

SolaRoad is een weg, die ook als zonnepaneel werkt. De combinatie van deze twee functies is bijzonder, en maakt het mogelijk om binnen de ruimte die we nu toch al voor wegen gebruiken ook nog zonne-energie in te vangen en om te zetten in elektrische energie, die vervolgens kan worden gebruikt voor uiteenlopende energievragers zoals wegverlichting, verkeersinstallaties, maar ook huishoudens.

SolaRoad is een idee en initiatief van TNO. In een vroeg stadium zijn ook de andere consortiumpartijen aangehaakt: de Provincie Noord-Holland, Imtech en Ooms Avenhorn Groep. Binnen SolaRoad kiezen we een tripartite samenstelling van partners waarin markt, kennis en overheid samen tot innovatie komen. De bedoeling hiervan is dat het product straks op de vrije markt beschikbaar kan komen en dat hier een passend en gezond businessmodel voor wordt ontwikkeld.

Het potentieel om op deze manier elektriciteit op te wekken is groot, het totale Nederlandse wegennet omvat ongeveer 137.000 kilometer. De verwachte opbrengst aan elektriciteit ligt op 50 kWh per vierkante meter per jaar. Een gemiddeld huishouden verbruikt per jaar ongeveer 3.500 kWh aan elektriciteit.

Het huidige concept-ontwerp voor het SolaRoad fietspad zoals dat in januari 2011 is gepresenteerd bestaat uit modules. Het fietspad is opgebouwd uit betonnen elementen van 1,5 bij 2,5 meter met een glazen toplaag. Onder de afdekking van gehard glas van ongeveer 1 cm dikte liggen kristallijn silicium zonnecellen. De wijze waarop de energie wordt gebruikt moet in de pilot samen met de partners worden ontwikkeld met behulp van slimme ICT-toepassingen. Deze helpen om de energieproductie in piekmomenten (veel zon) en zo efficiënt mogelijk te verdelen voor de momenten zonder of met minder licht.

Randvoorwaarde is dat SolaRoad minimaal aan de eisen voldoet die ook gelden voor reguliere wegen en fietspaden, voor bijvoorbeeld stroefheid en onderhoud. SolaRoad is nog volop in ontwikkeling. We zullen nog veel moeten leren en ontwikkelen. Dat doen we onder andere in een pilottoepassing in Noord-Holland, in kennisontwikkelingsprojecten op specifieke onderdelen en in beproevingen van onderdelen zowel in laboratorium als in het veld. Kennis- en productontwikkeling van SolaRoad, op gebied van techniek, materiaalkeuze, energiedistributie, (maatschappelijk) business model maar ook randvoorwaarden die vanuit de gebruikers gesteld worden (veiligheid, comfort) staan op het programma. De eerstvolgende stap in dit traject is het realiseren van een eerste praktijktoepassing van SolaRoad in de vorm van een fietspad. Dit wordt verwacht in 2012. We koppelen kennis- en productontwikkeling aan de realisatie van deze praktijkproef.

Als u wilt participeren in dit project, neemt u dan contact op met Gerritjan Valk: 05 53 54 8030.
Voor technische informatie, kunt u contact opnemen met Paul van Meel: 088 866 25 90.

Bron: TNO