Start / Ontwikkelingen / Amsterdam wil zonnestroom voor 45.000 huishoudens in 2020

Amsterdam wil zonnestroom voor 45.000 huishoudens in 2020

Het Amsterdamse college van B&W heeft dinsdag de Zonvisie vastgesteld. In een Zonvisie worden de mogelijkheden voor zonne-energie in de stad in beeld gebracht. De bedoeling is dat in 2020 in Amsterdam genoeg zonnestroom wordt opgewekt voor 45.000 huishoudens.

Amsterdam merkt dat veel bewoners en bedrijven zonnepanelen willen plaatsen. In heel Nederland zijn in 2012 evenveel zonnepanelen geplaatst als in alle jaren daarvoor. De prijzen van panelen zijn flink gedaald en de technologie is verbeterd. De prijs van een zonnesysteem is nu een derde van de prijs in 2006. Er wordt daarom aangenomen dat veel mensen zonnepanelen zouden willen plaatsen als het voor hen makkelijker wordt gemaakt.

Door de prijsdaling is zonne-energie voor een huishouden sinds 2011 goedkoper dan de stroom uit het elektriciteitsnet.Omdat niet iedere Amsterdammer over een geschikt dak beschikt is het voor Amsterdam belangrijk dat er ook een aantal grotere zonnesystemen in de stad verrijst.

Voordelen zonne-energie
Naast windmolens en duurzame warmte is zonne-energie een belangrijke optie voor het verduurzamen van het Amsterdamse energiesysteem. Het college wil het opwekken van zonne-energie door burgers en bedrijven op grote schaal mogelijk maken. Zonne-energie zorgt voor minder CO2 uitstoot, houdt de energierekening van Amsterdammers betaalbaar en zorgt voor het versterken van de lokale economie.

Bron: dichtbij.nl