Start / 2014 / augustus

Maandelijkse archieven: augustus 2014

Wist u dat zonnepanelen helemaal geen zonlicht nodig hebben?

Veel mensen denken dat wanneer er geen zon is de zonnepanelen niet meer werken. Dit wordt vaak naar voren gebracht in Belgie als een nadeel van zonnepanelen. Dit is echter fout om te beweren. fotovoltaïsche zonnepanelen werken op basis van licht en niet zozeer op basis van zonlicht. Het is natuurlijk wel zo dat zonnepanelen beter zullen functioneren als de zon er pal opstaat. De lichtintensiteit en de hellingsgraad zijn het meest van belang bij zonnepanelen.

Lees meer »

Wist U Dat Het Grootste Zonnepanelen Park In Sarnia Te Vinden Is?

Een van de ‘s werelds grootste zonnepanelenpark bevindt zich op het dak van de Antwerpse haven (Katoennatie). Dit zonnepanelen park heeft een oppervlakte van zo’n 800.000 m2. De grootste is te vinden in Sarnia het Canadese Quebec. Dit park heeft een oppervlakte van 943.000m2. Zo’n oppervlakte met zonnepanelen kan om en de nabij 12.000 gezinnen voorzien van stroom.

Lees meer »

Vergunning voor zonnepanelen op Rotterdamse geluidswal

Na 3 jaar is er een vergunning gekomen om enkele duizenden zonnepanelen te plaatsen op een geluidswal bij Terbregge. Dit meldt de lokale GroenLinks-fractie. De plannen werden al opgesteld in 2011 en toen werd verwacht binnen een jaar de vergunningen binnen te hebben. Het duurde langer doordat bijvoorbeeld het Mannamonument bij de geluidswal in de buurt ligt. Ook speelden de ligging naast de A20, de schapenkudde die er regelmatig graast en de verontreinigde grond van de wal mee. Verder was er een onverwachte tegenvaller door de legeskosten. Ligging en hellingshoek ideaal De fractie benadrukt dat de hellingshoek en de ligging op het zuiden de geluidswal ideaal maken voor zonnepanelen. Omwonenden werden al eerder benaderd om te participeren via het postcoderoossysteem in het park. Hoe het hier nu mee staat is nog onbekend. De geluidswal zou 5.000 vierkante meter ruimte hebben om zonnepanelen op te plaatsen. Hier zouden enkele honderden huishoudens mee van stroom kunnen worden voorzien. Bron: www.GroeneCourant.nl

Lees meer »

“Suriname moet naar de groene energie toe”

In Suriname valt sinds deze week in grote delen van het land de stroom geregeld uit. Er is sprake van een energiecrisis. Een van de oorzaken is de lage waterstand in een stuwmeer waardoor de waterkrachtcentrale niet kan draaien, maar de grootste reden is het volstrekt verouderde energienetwerk. Misschien ligt de oplossing wel bij zonnepanelen. Bron: NOS.nl

Lees meer »

Plannen voor 7,4 gigawatt aan zonne-energie in Mexico

In Mexico hebben ontwikkelaars vergunningen aangevraagd voor 7,4 gigawatt aan zonne-energieprojecten. Dit meldt de Mexicaanse krant El Economista. Zonne-energie blijkt hiermee de populairste energiebron voor ontwikkelaars. Ongeveer 65 procent van alle vergunningsaanvragen voor energieprojecten ging om zonne-energieprojecten. Ontwikkelaars vroegen ook toestemming om 4,2 gigawatt aan windprojecten te bouwen. Mexico heeft op dit moment een zonne-energievermogen van 150 megawatt. Vorige week werden 7 projecten goedgekeurd met een gezamenlijk vermogen van 220 megawatt. De zonnesector in Mexico zou profiteren van het natuurlijk gunstige klimaat en een stijgende vraag naar elektriciteit. Bron: www.Groenecourant.nl

Lees meer »

Telco Verizon investeert 40 miljoen in zonnestroom

Het Amerikaanse telecombedrijf Verizon investeert $ 40 mln in zonne-energie voor zijn datacentra. Een verdriedubbeling van het huidige vermogen. Verizon Wireless is de grootste aanbieder van mobiele netwerken van de Verenigde Staten. De komende jaren bouwt het bedrijf zonne-installaties met een vermogen van 10,2 megawatt voor acht faciliteiten in vijf staten, meldt het bedrijf. Zonnestroom is niet alleen een belangrijke hoeksteen van het duurzaamheidsbeleid, maar de dalende kosten maken het ook nog eens financieel aantrekkelijk, zegt het bedrijf in een verklaring. De technologie wordt steeds beter en de prijzen steeds lager. Met de overstap op zonne-energie bespaart Verizon naar schatting 22.000 ton CO2 per jaar. De plannen plaatsen Verizon aan de top van Amerikaanse telecombedrijven die hun eigen zonne-energie opwekken. Vorig jaar investeerde het bedrijf $ 100 mln in zon- en waterstoftechnologie. De telco wil niet alleen besparen op de energierekening en CO2-uitstoot, maar zoekt ook naar betrouwbare energievoorzieningen. Emissiereductie Volgens de International Telecommunications Unio (ITU) is de ICT-sector is verantwoordelijk voor 2 tot 2,5 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Zonder maatregelen neemt die verder toe tot bijna 4 procent in 2020. Groeiend gebruik van breedband-technologie en ontwikkeling van de de ICT-sector in ontwikkelingslanden dragen daaraan bij. Verizon heeft zichzelf tot doel gesteld de CO2-emissies in 2020 met de helft te verminderen. Het bedrijf werkt onder meer aan de efficiëntere koeling van zijn datacentra en neemt energiebesparende maatregelen. Bekijk het filmpje van Verizon over de investeringen: Bron: DuurzaamBedrijfsleven.nl

Lees meer »

Sterke groei zonne-energie mogelijk zonder overbelasting net

Het vermogen van zon-PV in Nederland is in 2013 gegroeid tot 0,7 gigawatt (GW). Voor 2020 wordt 4 GW verwacht, terwijl de huidige distributienetten tot 16 GW zonnestroom kunnen verwerken. Bij een stijging boven 16 GW zijn maatregelen nodig om overbelasting van de netten te voorkomen op dagen met veel zon. Dit blijkt uit een rapport van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en DNV GL (voorheen KEMA). PBL en DNV GL onderzochten op verzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hoeveel zonnestroom op de langere termijn opgewekt kan worden met zonnepanelen op de daken van woningen en utiliteitsgebouwen. Ook is onderzocht in hoeverre deze zonnestroom inpasbaar is in het huidige elektriciteitsnet. Elektriciteitsnetten kunnen immers niet alleen overbelast worden bij grote pieken in de vraag naar stroom, maar ook bij grote pieken in het aanbod. Het afgelopen jaar is het opgestelde vermogen van zonnepanelen verdubbeld. Een groei tot 16 GW is door de meeste distributienetten goed op te vangen. Groeit het opgestelde vermogen naar meer dan 16 GW, dan ontstaan er in de elektriciteitsnetten problemen. Transformatoren kunnen de toevoer van de zonnestroom dan niet meer aan. Om in de toekomst overbelasting van het net op uren met veel zon te voorkomen, kan op termijn de productie afgetopt worden. Dat wil zeggen dat er per zonne-energiesysteem tijdelijk minder zonnestroom wordt gemaakt dan mogelijk is. Een tijdelijke productiebeperking tot maximaal 70 procent op momenten dat de zon volop schijnt, zorgt in Nederland voor een energieverlies van maximaal 2 tot 3 procent op jaarbasis. De reden hiervoor is dat dagen met maximale zonneschijn niet vaak voorkomen. Ook kan vraagsturing een oplossing bieden. Bij vraagsturing zetten gebruikers elektrische apparaten aan op momenten dat er veel aanbod is van zonnestroom en uit als er een tekort dreigt. Dit kan worden gestimuleerd door de elektriciteitsprijs mee te laten schommelen met het (gebrek aan) aanbod. Er moet nog wel ervaring worden opgedaan voordat deze maatregelen op grote schaal succesvol kunnen worden toegepast. Daarnaast is het een voorwaarde dat de zonnestroom gelijkmatig over Nederland wordt geproduceerd. Een alternatief om overbelasting van het net te voorkomen is het verzwaren van de distributienetten en transformatoren. Als het totale geschikte dakoppervlak van woningen en utiliteitsgebouwen volledig wordt gebruikt voor het plaatsen van zonnepanelen, levert dit bij de huidige stand van de techniek een opgesteld vermogen van 66 GW op. Dit zou per jaar voldoende stroom genereren voor de hele gebouwde omgeving van Nederland. Het is echter niet mogelijk om dit vermogen volledig te benutten met de huidige technieken voor seizoensopslag van elektriciteit. Bron: EngineeringNet.nl

Lees meer »

Uitvouwbare zonnepanelen: makkelijk te vervoeren, met tóch een groot oppervlak

Hoe groter zonnepanelen zijn, hoe beter: dat geldt niet alleen op aarde maar ook in de ruimte. Een van de moeilijkheden met ruimtevaart is echter dat er weinig plek is om spullen mee te nemen en dat alles het liefst zo licht mogelijk moet zijn. Dus, hoe ontwerp je dan zonnepanelen die ooit misschien een buitenaardse kolonie van power voorzien? NASA heeft goed gekeken naar de Japanse origamikunst en kwam met dit uitvouwbaar design, waarvan je hier onder een prototype ziet. Ingeklapt zijn de zonnepanelen 2,7 meter, terwijl ze ruim 25 meter zijn na het uitvouwen. Erg slim ontwerp om de panelen tijdens het vervoer zo klein mogelijk te maken, en daarna zo gróót mogelijk. Origami Solar Array Prototype from JPLraw on Vimeo. Bron: DesignBoom.com

Lees meer »

Extra zonnepanelen voor Britse motorenfabriek Toyota

Tata Power Solar Systems heeft in samenwerking met de Britse energieleverancier British Gas een groot zonnepanelenveld geopend. De panelen leveren per direct energie aan Toyota’s motorenfabriek in Deeside, gelegen in Wales. Nieuw veld In 2011 werd er al een klein veld met 180 panelen geopend, maar van die energie kon Toyota slechts 280 motoren produceren. Het nieuwe veld met bijna 13.000 zonnepanelen is volgens de bedrijven goed voor 3,475,000 kWh aan stroom. Genoeg om per jaar 22.500 motoren te kunnen bouwen. Op jaarbasis produceert Toyota in Engeland ruim 200.000 motoren. De zonnepanelen leveren dus maar een klein deel van de benodigde energie. De komst van het veld is dan ook vooral bedoeld om de CO2-emissies van de fabriek te reduceren. Volgens Toyota levert het een CO2-besparing op van 1.800 ton per jaar. Bron: Telegraaf.nl

Lees meer »

Minister Blok opent meest duurzame rijtjeshuis op campus TU Delft

Minister Blok opent maandag het meest duurzame rijtjeshuis in the Green Village op de campus van de TU Delft. Dit rijtjeshuis is een voorbeeld voor het verduurzamen van bestaande bouw in Europa. De studenten hebben een rijtjeshuis uit de jaren ’60 een ‘nieuwe huid’ gegeven en een glazen constructie aan de zonzijde. Door deze aanpassingen kan dit huis helemaal op zonne-energie draaien. In Nederland kunnen 1,4 miljoen rijtjeshuizen op deze wijze duurzaam gemaakt worden. Het studententeam en de betrokken wetenschappers onderzoeken samen met de partners van het project op welke manier het concept op grote schaal kan worden toegepast. Solar Decathlon Het studententeam won met dit ‘Home with a skin-idee’ de eerste prijs voor Duurzaamheid tijdens de Solar Decathlon in het Franse Versailles. Wetenschappers van de TU Delft gaan het huis in The Green Village gebruiken als proeflocatie voor het verbeteren van het binnenmilieu in huizen en de verdere ontwikkeling van bijvoorbeeld gebouwinstallaties en zonnecellen. Bron: OmroepWest.nl

Lees meer »