Start / 2013 / mei

Maandelijkse archieven: mei 2013

Zonnepanelen op 10.000 corporatiewoningen in Noord-Holland

De corporaties van Kracht door Verbinding, provincie Noord-Holland, Fonds Regionaal Duurzaam, ZON Energie, Energy Board, LEF, Ecorus en Sun Projects maken zich hard om op 10.000 huurwoningen in Noord-Holland zonnepanelen te realiseren. Gedeputeerde Jaap Bond van de provincie Noord-Holland en Robbert Waltmann, directeur Woningstichting den Helder, maakten dit duidelijk tijdens een netwerkbijeenkomst. Het initiatief Kracht door Verbinding van vijf Noord-Hollandse woningcorporaties bewijst zijn meerwaarde. Het werd in het leven geroepen voor concrete regionale samenwerkingsprojecten. Dankzij een alliantie die in het kader van Kracht door Verbinding werd gesloten, ontstaat nu de mogelijkheid tot de grootste verduurzamingsslag met zonnepanelen op bestaande bouw in Nederland. Dat is goed voor het milieu, voor de portemonnee van huurders en voor de werkgelegenheid. Hoe werkt het LEF is de afkorting voor Lokale Energie Federatie, in het leven geroepen om projecten te faciliteren die zorgen dat de woonlast van burgers omlaag gaat. LEF richt een ESCO op en regelt hiervoor de financiering. ESCO staat voor de Energy Service Company die de zonnestroom gaat leveren. Het grootste deel van de financiering van de ESCO komt van het bedrijf Ecorus. Aanvullende financiering wordt verzorgd door de provincie Noord-Holland, het Fonds Regionaal Duurzaam en ZON Energie. LEF zorgt in samenwerking met lokale partners zoals Energie Service Noord-Holland voor het plaatsen van de panelen en voor de backoffice: service, monitoring, administratie en dergelijke. De woningcorporaties van Kracht door Verbinding bieden geschikte daken aan. Geschikt zijn daken die een goede zonligging hebben en waar op middellange termijn geen onderhoud aan nodig is. Planning Alle partijen zien meerwaarde in de resultaten die deze uitgebreide en bijzondere samenwerking op kan leveren. Om dat te onderstrepen onthulde gedeputeerde Jaap Bond, tevens voorzitter van de Energyboard vandaag een bord met de kreet: Zonnepanelen op 10.000 corporatiewoningen in Noord-Holland! “Het initiatief past goed binnen het provinciale duurzame energiebeleid, waarbinnen zowel Zon als Duurzaam Bouwen speerpunt zijn” aldus Bond. De provincie zal het project daarom ter beoordeling voorleggen aan de fondsbeheerder van het fonds Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland i.o.. Bron: Wooncompagnie

Lees meer »

Zonnepanelen in plaats van asfalt

Als het aan een Amerikaans echtpaar ligt, wordt onze ‘minister van asfalt’ Melanie Schultz van Haegen binnenkort omgedoopt tot minister van zonnepanelen. Dit staat zondag in Der Spiegel. Het levert energie op, het bespaart olie en een simpele fileveroorzaker verdwijnt als sneeuw voor de… Juist: zonnepanelen op het wegdek in plaats van asfalt. Besparing op twee fronten Het Amerikaanse koppel Julie en Scott Brusaw bedacht een manier om energie op te wekken door middel van vervoer. Het idee is even simpel als ingenieus en levert op twee fronten een fikse besparing van olie op: de energie die wordt opgewekt door de zonnepanelen kan worden gebruikt om elektrische auto’s op te laden. Bovendien worden de wegen niet langer van asfalt gemaakt en voor de productie daarvan is ook olie nodig. Ook zijn de Solar Roadways, zoals de uitvinding door het echtpaar wordt genoemd, verwarmd en is de markering via LED-verlichting geïntegreerd in de panelen. Small step for a couple Volgens Der Spiegel is het echtpaar niet zo naïef om te denken dat morgen alle wegen ter wereld worden voorzien van zonnepanelen. En daarom beginnen ze klein met de fiets- en wandelpaden en parkeerplaatsen bij supermarkten. Voor hen is iedere vierkante meter asfalt die wordt vervangen door zonnepanelen een kleine stap naar totale onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Bron: bnr.nl

Lees meer »

70 procent subsidiepot zonnepanelen is op

Nu de zomermaanden steeds dichter naderen, raken zonnepanelen steeds populairder. Van de 50 miljoen euro subsidie op installaties van panelen die de overheid voor 2012 en 2013 beschikbaar stelde, is 70 procent verbruikt. De laatste maanden vragen steeds meer mensen de subsidie aan die 15 procent van het aankoopbedrag bedraagt. Sinds begin dit jaar hebben al bijna 20.000 huizenbezitters de zonnepanelensubsidie aangevraagd. De laatste maanden stijgt dit aantal hard. Van half april tot half mei hebben 6392 mensen subsidie aangevraagd. Begin dit jaar waren dit er slechts 3538 in een maand. 63.000 mensen ontvingen subsidie In juli 2012 besloot het vorige kabinet Rutte I om 50 miljoen euro subsidie beschikbaar te stellen voor 2012 en 2013. Inmiddels hebben 63.242 mensen hier gebruik van gemaakt. Nog 15 miljoen euro subsidie is voor de rest van het jaar beschikbaar. Als dit bedrag op is, vissen mensen achter het net. De subsidie bedraagt 15 procent van de aankoopkosten, tot maximaal 650 euro. Tot eind dit jaar zouden dus nog zeker 23.000 mensen een subsidie kunnen aanvragen. Ook voor huurders De subsidiei voor de aankoop van zonnepanelen is bedoeld voor particulieren. De redactie OverGeld ontving eerder het bericht van een lezer die het vreemd vond dat de subsidie niet alleen beschikbaar zou zijn voor huiseigenaren. Dit is echter niet het geval. Ook huurders kunnen, mits overlegd met de verhuurder, subsidie krijgen. Er moeten dan wel afspraken gemaakt worden over wat er gebeurt als u de huurder verhuist. Bron: telegraaf.nl

Lees meer »

Meerderheid Nederlanders wil verplichting zonnepanelen bij nieuwbouw

Tweederde van alle Nederlanders wil het liefst dat zijn eigen stroom wordt opgewekt door zonnepanelen. Daarbij zijn vrouwen (72%) nog enthousiaster dan mannen (62%). Onderaan de lijst met favoriete stroomsoorten bungelt stroom die komt van gas- (4%) en kolencentrales (2%). Dit is een van de conclusies uit de eerste Eneco Energie Monitor van 2013. De Eneco Energie Monitor is een nieuw initiatief van Eneco en wordt in samenwerking met onderzoeks bureau Ipsos 5 keer per jaar uitgevoerd. Per keer worden circa 1.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder ondervraagd over onze energievoorziening. Uit het eerste onderzoek van dit jaar blijkt dat energie sowieso veel aandacht krijgt van de gemiddelde Nederlander. Niet zo verwonderlijk in de wetenschap dat 81% van alle Nederlanders zich zorgen maakt over de energierekening. 72% weet dan ook redelijk goed hoe hoog die rekening maandelijks is; iets meer dan eenderde heeft de rekening al omlaag gebracht en 67% zegt er actief mee bezig te zijn. Dit leidt ertoe dat 84% goed let op het energieverbruik bij de aanschaf van nieuwe apparaten en dat bij 83% de verwarming sowieso een graadje lager gaat. Maar ook uit bezorgdheid over het milieu staat energie in de belangstelling bij de Nederlander. Iets meer dan de helft (52%) beaamt dit en ziet duurzame energie als de oplossing. Eenzelfde percentage geeft aan nu groene stroom af te nemen. Veel belangstelling is er bij de Nederlanders voor zonnepanelen. De belangrijkste drie redenen om zonnepanelen aan te schaffen, zijn het financieel rendement, milieubewustheid en een kleinere afhankelijkheid van de energieleverancier. En hier kiezen mannen meer voor het rendement en vrouwen meer voor de onafhankelijkheid. Maar, slechts eenderde van de Nederlanders weet dat zonnepanelen op dit moment meer rendement opleveren dan een spaarrekening. De meest genoemde drempel om niet tot aanschaf over te aan zijn echter de kosten. De ondervraagden zijn goed op de hoogte van het feit dat zonnepanelen ook in de winter stroom opleveren. Slechts een kleine minderheid van 8% denkt dat je in de winter niets aan je panelen hebt. Maar of het warm of koud is, maakt voor de stroomproductie van zonnepanelen nauwelijks verschil, wel voor het aantal lichturen uiteraard. Het enthousiasme over zonnepanelen is zo groot dat een meerderheid van 56% vindt dat het verplicht moet worden dat nieuwbouwprojecten standaard met zonnepanelen worden uitgerust. Ook architecten zouden volgens diezelfde meerderheid verplicht bijgeschoold moeten worden. Participatie in een ‘eigen’ windmolen heeft de belangstelling van 29%, zelfs als die molen in de zeer nabije omgeving van de eigen woning zou staan (geen bezwaar 86% van de belangstellenden). De grote belangstelling onder Nederlanders voor het milieu, duurzame energie en de prijs van energie blijkt ook uit de groeiende belangstelling voor de aanschaf van een elektrisch voertuig. In de komende twee jaar denkt 10% een elektrische fiets aan te schaffen, 3% een hybride auto en één procent een volledig elektrische auto. Bron: energieportal.nl

Lees meer »

Echt groene stroom met zonnepanelen

“Groene stroom is niet groen”. Dat is de inzet van een discussie afgelopen week in de pers. Er worden zelfs Kamervragen over gesteld. Hoe zit dat en wat kun je er aan doen? Jokkebrokken Zo luidt de kop van een nieuwe advertentiecampagne van de Nederlandse Energie Maatschappij. Daarmee willen ze duidelijk maken dat de meeste groene stroom in Nederland eigenlijk gewoon grijze stroom is. Grijze stroom is stroom die wordt opgewekt in bijvoorbeeld kolencentrales. Die grijze stroom wordt ‘groen’ gemaakt door de aankoop van ‘garanties van oorsprong’. Dit zijn certificaten die internationaal verhandeld worden. Zo’n garantie geeft aan dat de stroom is opgewekt via wind, water of zon. Sommige landen hebben teveel certificaten, zoals bijvoorbeeld Noorwegen. Zij verkopen de certificaten aan landen waar er een tekort is. Groenproductie in Nederland De discussie is niet echt nieuw. Als je het stroomverbruik van alle huishoudens in Nederland optelt ontdek je snel dat die stroom nooit allemaal in ons land geproduceerd wordt. Maar ja, aan de elektriciteit die uit een stopcontact komt, is niet af te lezen of het echt duurzaam is opgewekt. Wil je dat zeker weten, neem dan zelf de regie in handen. En dat heeft meer voordelen. Maak zelf stroom met zonnepanelen Echt groene stroom is ‘doe-het-zelf-stroom’, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Je bent dan zelf stroomproducent en je weet zeker dat je stroom groen is. Een huishouden in Nederland gebruikt per jaar gemiddeld 3.500 Kilowattuur stroom. Met 15-16 zonnepanelen kun je dat gemakkelijk opwekken. Zonnepanelen wekken het hele jaar energie op. Ook in de winter en met bewolkt weer doen zonnepanelen hun werk. Daglicht is voldoende. Wat je niet direct gebruikt verreken je met de energieleverancier. Gewoon via je energienota. Zonnepanelen hebben subsidie In 8 tot 9 jaar heb je de investering al terugverdiend. De 20 jaren daarna is je stroom gratis en groen! Op dit moment is de aanschaf van zonnepanelen extra aantrekkelijk. Je kunt tot € 650,- zonnepanelen subsidie krijgen. Daarmee is de terugverdientijd nog korter. Heb je interesse in zonnepanelen, vraag dan nu offertes aan. Zo kun je nog deze zomer profiteren van zonnepanelen en de subsidie. Bron: hoe-koop-ik.nl

Lees meer »

Amsterdam wil zonnestroom voor 45.000 huishoudens in 2020

Het Amsterdamse college van B&W heeft dinsdag de Zonvisie vastgesteld. In een Zonvisie worden de mogelijkheden voor zonne-energie in de stad in beeld gebracht. De bedoeling is dat in 2020 in Amsterdam genoeg zonnestroom wordt opgewekt voor 45.000 huishoudens. Amsterdam merkt dat veel bewoners en bedrijven zonnepanelen willen plaatsen. In heel Nederland zijn in 2012 evenveel zonnepanelen geplaatst als in alle jaren daarvoor. De prijzen van panelen zijn flink gedaald en de technologie is verbeterd. De prijs van een zonnesysteem is nu een derde van de prijs in 2006. Er wordt daarom aangenomen dat veel mensen zonnepanelen zouden willen plaatsen als het voor hen makkelijker wordt gemaakt. Door de prijsdaling is zonne-energie voor een huishouden sinds 2011 goedkoper dan de stroom uit het elektriciteitsnet.Omdat niet iedere Amsterdammer over een geschikt dak beschikt is het voor Amsterdam belangrijk dat er ook een aantal grotere zonnesystemen in de stad verrijst. Voordelen zonne-energie Naast windmolens en duurzame warmte is zonne-energie een belangrijke optie voor het verduurzamen van het Amsterdamse energiesysteem. Het college wil het opwekken van zonne-energie door burgers en bedrijven op grote schaal mogelijk maken. Zonne-energie zorgt voor minder CO2 uitstoot, houdt de energierekening van Amsterdammers betaalbaar en zorgt voor het versterken van de lokale economie. Bron: dichtbij.nl

Lees meer »

Zonnepanelen halen kolen en gas bijna in op kosten

De prijzen voor zonnepanelen blijven dalen. De kosten voor zonnepanelen daalden in de VS in 30 jaar tijd van 16 dollar per watt vermogen naar 1 dollar. Daarmee komt zonne-energie wat betreft kosten dichtbij kolen en gas. En de kans is groot dat de kosten verder dalen. Op de grafiek zie je onderin een grijze band: dat is de bandbreedte van kosten voor de opwekking van elektriciteit van kolen en gas per watt. De prijs voor zonnepanelen is zodanig dat de lijn van de grafiek waarschijnlijk op korte termijn in die band schiet. Er zitten wel haken en ogen aan de vergelijking. Het gaat hier om Amerikaanse gegevens. De situatie in Europa kan anders zijn. Verder is het lastig om alle kosten rondom de elektriciteitsopwekking te schatten: hoeveel kost de infrastructuur die nodig is om alle schone energie goed te verwerken? Hoe worden de kosten voor de winning van steenkolen meegerekend in de berekening? Er valt dus nog wel wat te plussen en te minnen, maar de gedachte dat zonne-energie veel te duur is om te voorzien in onze energiebehoefte wordt door dit soort cijfers steeds verder ondermijnd. Bron: Treehugger

Lees meer »

Bunkercomplex wordt zonne-energie centrale

Een enorme luchtafweerbunker uit de tweede wereldoorlog in het Duitse Hamburg krijgt een tweede leven als zonne-energie centrale. De enorme bunker in Wilhelmsburg, aan de rand van Hamburg, werd gebouwd in 1943 als toevluchtsoord voor dertigduizend mensen. Op het dak stonden luchtafweerbatterijen. Na de oorlog werd het interieur vernield door de Britten. Zes van de acht verdiepingen stortten in, enkel de buitenmuren van drie meter dik doorstonden de tand des tijds. Het complex bleef zestig jaar lang onbruikbaar. Maar nu krijgt het gebouw een tweede leven. De bunker wordt niet alleen een beschermd monument, maar zal een heuse zonne-energiecentrale herbergen. Een groot warmteopslagsysteem vormt het hart de bunker. Op het dak en de zuidgevel komen zonnepanelen die de warmte leveren. Dit wordt onder andere aangevuld met restwarmte van industrie in de buurt. Wanneer alle installaties in werking zijn, moet de centrale zo’n 22.500 megawattuur aan warmte kunnen leveren, en 3.000 megawattuur aan elektriciteit. Wat voldoende is om zo’n drieduizend huishoudens van warmte te voorzien, en 1.000 gezinnen van elektriciteit. De hele installatie moet zo’n 6600 ton CO2 per jaar uitsparen. Er komt ook een café op een hoogte van dertig meter, met een uniek zicht op Hamburg. Bron: Happynews.nl

Lees meer »