Start / 2011 / maart

Maandelijkse archieven: maart 2011

India ontwikkelt drijvende zonne-energiecentrale

Drijvende zonnepanelen hebben een aantal interessante voordelen. Zo is er altijd koeling bij de hand, is de centrale makkelijk te verplaatsen en levert het water draagvermogen waar anders dure constructies voor nodig zijn. De drijvende zonnecentrale: goede oplossing voor het tekort aan energie? Tata Power, de energietak van het alomtegenwoordige Indiase familiebedrijf, heeft een overeenkomst gesloten met de Australische zonne-energieontwikkelaar SunEngy voor de levering van een proefinstallatie voor een Liquid Solar Array (LSA) op een nog niet openbaar gemaakte plaats in India. Er wordt onder meer gedacht aan het plaatsen van deze drijvende zonnepanelen achter een stuwdam. Het voordeel is dat op deze manier anders niet benut land kan worden gebruikt. De zonnepanelen kunnen meedraaien met de zon en bij slechte weersomstandigheden onderwater duiken, waardoor de zonnepanelen worden beschermd. Ook op zee zou een dergelijke zonnecentrale enorme hoeveelheden zonne-energie kunnen leveren. Wellicht kunnen met behulp van grote drijvende zonnecentrales tankers met waterstofgas worden gevuld, dat af wordt geleverd in Europa om daar elektriciteit mee op te wekken. Ideaal om pieken in de stroombehoefte of tekorten op te vangen. In de winter is er in Europa veel minder zonlicht dan in de zomer. De zonnepanelen zouden dan in de Middellandse Zee of Atlantische Oceaan kunnen drijven. Hieronder de centrale in actie.

Lees meer »

De allereerste bemande vlucht om de wereld op zonne-energie

Den Haag – Schindler liften en roltrappen is deze week als nieuwe partner toegetreden tot het Solar Impulse project. Het doel van dit project is om de allereerste vlucht om de wereld te realiseren in een vliegtuig dat uitsluitend op zonne-energie vliegt. Schindler is binnen dit project nauw betrokken bij de ontwikkeling en ondersteuning van de high-tech technologie. De samenwerking is een belangrijke stap in Schindlers voortdurende investering in de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor schone en duurzame mobiliteit. Voor het Solar Impulse project betekent de samenwerking een mijlpaal: door het nieuwe partnership met Schindler is de voortzetting van het solar avontuur, na een eerste geslaagde testvlucht in juli 2010, zeker gesteld. Schindler ziet Solar Impulse als een van de meest inspirerende ‘groene’ projecten van dit moment. Het project straalt een krachtige boodschap uit naar een wereldwijd publiek: alleen door te pionieren zal de algemene houding van de maatschappij doorbroken kunnen worden. Door te balanceren op het randje van datgene dat op basis van de huidige technologie mogelijk is, doorbreekt Solar Impulse langzaam de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Met schone en efficiënte producten, die dagelijks meer dan 1 miljard mensen verplaatsen, is Schindler een wereldwijde marktleider op het gebied van liften, roltrappen en rolpaden. De bestemmingsbesturing, liften zonder machinekamer en aandrijfbanden zonder staal zijn slechts enkele voorbeelden van de door Schindler geïntroduceerde benchmarks in innovatie in de industrie. De onlangs door Schindler gelanceerde lift die geheel aangedreven wordt door zonne-energie maakt de match met het Solar Impulse project compleet.

Lees meer »

2011 Het jaar van de zonne-energie!

De Europese productiecapaciteit van zonne-energie zal in 2015 verviervoudigd zijn, van 28 GW nu tot bijna 100 GW over vier jaar. Dat valt te lezen in het rapport ‘Solar Generation 6’ dat EPIA, ‘s werelds grootste brancheorganisatie voor zonne-energie deze maand in samenwerking met Greenpeace publiceerde. Het nieuws komt op het moment dat kernenergie ter discussie staat vanwege de aardbeving in Japan, zegt Winfried Hoffmann, vice-president van EPIA: “In Duitsland alleen al is nu 17 Gigawatt aan PV-installaties geïnstalleerd en dat is net zoveel als 12 kerncentrales.” De concurrentie met de Aziatische landen is levendig, maar nog altijd heeft Europa een wereldwijd marktaandeel van 80%. De huidige Europese capaciteit van 28 GW zal toenemen tot bijna 100 GW in 2015. En de investeringen stijgen met tien miljard euro, naar meer dan 35 miljard. “Maar de Europese dominantie gaat verminderen”, aldus Hoffmann, “ondermeer door de opkomst van China, India, de VS en Zuid-Amerika. Maar die mondialisering is juist een teken van een gezonde en volwassen markt voor zonne-energie.” Dr. Winfried Hoffmann is één van de sprekers van het congres ‘The Solar Future: Belgium’, op 23 maart 2011 in Brussel. Het rapport Solar Generation 6 is te downloaden op www.epia.org

Lees meer »

Een bus vol energie

HILVERSUM – De energiebus, dat is een speciale bus met windmolen, zonnepanelen en bijzondere oliepers. In maart komt deze bus naar een aantal Hilversumse basisscholen van het Scholennetwerk. Zij besteden ieder schooljaar extra aandacht aan duurzaamheidseducatie, en dit jaar staat energie centraal. Afgelopen maandag bezocht de energiebus de Minckelerschool en wethouder Eric van der Want was erbij! De oudste leerlingen doen onderzoek naar energie en klimaat in de school, de jongste leerlingen leren over warmte, kou en isolatie bij mensen en dieren. De middengroepen gaan op energie-excursie naar de supermarkt of naar een oude windmolen. Zo leren zij over energiebronnen, hoe stroom wordt gemaakt, waar we het voor gebruiken én natuurlijk hoe we zo zuinig mogelijk om kunnen gaan met energie. Misschien bedenken zij nog goede besparingsplannen voor de school! De deelnemende scholen zijn de Groen van Prinsterer, de Minckelersschool, het Kruispunt en de KinderCampus. De Violenschool loopt dit schooljaar zijdelings mee. Deze scholen hielden de aftrap voor hun energieproject op 4 februari op de Landelijke Warme Truiendag. De leerlingen gaan de komende weken aan de slag met de gekregen leskisten. Daarnaast zullen ze zelf en samen met Scholennetwerk Hilversum activiteiten organiseren. Hilversumse scholen die volgend schooljaar aan willen sluiten bij het netwerk, zijn van harte welkom. Dan staat het thema Afval en Kringlopen centraal. Aanmelden kan bij Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek.

Lees meer »

Plan: zonnepanelen op lege grond

Woningbouwvereniging Wonion onderzoekt of het rendabel is om aangekochte bouwgrond waar – vanwege de aangekondigde krimp – niet op wordt gebouwd te vullen met zonne- panelen. Sité Woondiensten in Doetinchem laat weten het plan met grote interesse te volgen. In de Achterhoek ligt veel grond waarop niet zal worden gebouwd. Met het oog op de krimp stelden de acht Achterhoekse gemeenten in juli 2010 hun nieuwbouwplannen drastisch bij: tot 2020 zullen niet, zoals aanvankelijk de bedoeling, 14.000 nieuwe woningen worden gebouwd maar nog slechts 5.900. Daarnaast zijn er ook gronden – aangekocht door woningcorporaties, gemeenten of projectontwikkelaars – waarvoor nog geen bouwplannen waren ontwikkeld. Wonion is bezig met een pilot in de gemeente Oude IJsselstreek. “Als op dat terrein zonnepanelen worden geplaatst, levert dat energie op voor duizend woningen”, zegt Henk Veerman, directeur van Wonion. “Mocht blijken dat het project rendabel is, dan kunnen we dat op meer plaatsen toepassen.” Bron: De Gelderlander

Lees meer »