Start / 2011 / januari

Maandelijkse archieven: januari 2011

Fietspad van zonnepanelen: Solaroad

SolaRoad is een weg, die ook als zonnepaneel werkt. De combinatie van deze twee functies is bijzonder, en maakt het mogelijk om binnen de ruimte die we nu toch al voor wegen gebruiken ook nog zonne-energie in te vangen en om te zetten in elektrische energie, die vervolgens kan worden gebruikt voor uiteenlopende energievragers zoals wegverlichting, verkeersinstallaties, maar ook huishoudens. SolaRoad is een idee en initiatief van TNO. In een vroeg stadium zijn ook de andere consortiumpartijen aangehaakt: de Provincie Noord-Holland, Imtech en Ooms Avenhorn Groep. Binnen SolaRoad kiezen we een tripartite samenstelling van partners waarin markt, kennis en overheid samen tot innovatie komen. De bedoeling hiervan is dat het product straks op de vrije markt beschikbaar kan komen en dat hier een passend en gezond businessmodel voor wordt ontwikkeld. Het potentieel om op deze manier elektriciteit op te wekken is groot, het totale Nederlandse wegennet omvat ongeveer 137.000 kilometer. De verwachte opbrengst aan elektriciteit ligt op 50 kWh per vierkante meter per jaar. Een gemiddeld huishouden verbruikt per jaar ongeveer 3.500 kWh aan elektriciteit. Het huidige concept-ontwerp voor het SolaRoad fietspad zoals dat in januari 2011 is gepresenteerd bestaat uit modules. Het fietspad is opgebouwd uit betonnen elementen van 1,5 bij 2,5 meter met een glazen toplaag. Onder de afdekking van gehard glas van ongeveer 1 cm dikte liggen kristallijn silicium zonnecellen. De wijze waarop de energie wordt gebruikt moet in de pilot samen met de partners worden ontwikkeld met behulp van slimme ICT-toepassingen. Deze helpen om de energieproductie in piekmomenten (veel zon) en zo efficiënt mogelijk te verdelen voor de momenten zonder of met minder licht. Randvoorwaarde is dat SolaRoad minimaal aan de eisen voldoet die ook gelden voor reguliere wegen en fietspaden, voor bijvoorbeeld stroefheid en onderhoud. SolaRoad is nog volop in ontwikkeling. We zullen nog veel moeten leren en ontwikkelen. Dat doen we onder andere in een pilottoepassing in Noord-Holland, in kennisontwikkelingsprojecten op specifieke onderdelen en in beproevingen van onderdelen zowel in laboratorium als in het veld. Kennis- en productontwikkeling van SolaRoad, op gebied van techniek, materiaalkeuze, energiedistributie, (maatschappelijk) business model maar ook randvoorwaarden die vanuit de gebruikers gesteld worden (veiligheid, comfort) staan op het programma. De eerstvolgende stap in dit traject is het realiseren van een eerste praktijktoepassing van SolaRoad in de vorm van een fietspad. Dit wordt verwacht in 2012. We koppelen kennis- en productontwikkeling aan de realisatie van deze praktijkproef. Als u wilt participeren in dit project, neemt u dan contact op met Gerritjan Valk: 05 53 54 8030. Voor technische informatie, kunt u contact opnemen met Paul van Meel: 088 866 25 90. Bron: TNO

Lees meer »

Huis draait mee MetDeZon…

Een Frans bedrijf heeft een concepthuis gebouwd dat meedraait met de zon. Een van de eerste dingen die opvallen aan dit nieuwe onderkomen? De zee van licht… En er gaat niets boven een huis vol zonlicht. Architect Marsilli vond dit duidelijk ook en besloot een huis te ontwerpen dat meedraait met de zon – net als een zonnebloem. Het concept De huizen die Patrick Marsilli ontwerpt zijn rond. Hij is van mening dat de rechthoekige architectuur die wij kennen een overblijfsel is van de Romeinse tijd en dat die ten koste gaat van gezelligheid en menselijkheid. Dus liet hij zich inspireren door traditionele woningen als de yourt en de iglo, en zelfs door de natuur: “Daar zie je overal zachte, ronde en bolle vormen. Kijk maar naar schelpen, nesten, burchten… Alles is gekromd, bol, gebogen!”Deze ronde constructie rust op een radersysteem met lagers zodat het zelf kan draaien in functie van de baan van de zon. Of je nu de zon of de schaduw opzoekt. Geschiedenis Het begon allemaal als de architect zelf een nestje wil bouwen. Zijn maquettes en plannen spraken ook twee vrienden aan, en ze besluiten een bedrijf op te richten. Na 27 weigeringen voor een lening bij verschillende banken kregen ze van nr. 28 eindelijk groen licht. Het eerste huis wordt gebouwd in 1988, in Bretagne. Ecologisch en futuristisch Het huis van Patrick Marsilli is tegelijk ecologisch en futuristisch. Het heeft inderdaad iets weg van een UFO, maar is volledig gebouwd uit natuurlijke materialen: hout voor de constructie en de afwerking, kurk als isolatie (geluid en warmte)… Verder houdt het huis erg veel zonne-energie vast. Je kunt dus niet alleen de temperatuur regelen door het huis te draaien, maar er ook prima zonnepanelen installeren. Groen betekent hier zeker niet ouderwets: dit huis is uitgerust met alle modernste domotica én is bestand tegen aardbevingen en cyclonen. Bron: Yunomi

Lees meer »

Kinderwagen op zonne-energie

Op de tentoonstelling 100% Futures, een onderdeel van de Tokio Design Week, stond in 2008 deze super moderne kinderwagen. Op zich verschilt hij in niets van een gewone kinderwagen, ware het niet dat er zonnepanelen op het dak van dit gadget geplaatst zijn. Het aantal panelen is niet groot genoeg om de kinderwagen autonoom voort te stuwen, dus gaan we er van uit dat ze als doel hebben om enkele kleinere gadgets van stroom te voorzien. De studenten die verantwoordelijk zijn voor dit ontwerp, sleutelen ondertussen verder aan mogelijke toepassingen. We zijn benieuwd hoe ver ze ondertussen zijn. Bron: Trotsevaders.nl

Lees meer »

Weer een rede om over te stappen op zonne-energie

AMSTERDAM – Gas en stroom zijn voor veel gezinnen bijna niet meer te betalen. De prijzen zijn de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld, en het einde is nog niet in zicht. Om de pijn te verzachten moet er veel energiezuiniger worden gebouwd. Dat concludeert Bouwfonds Ontwikkeling, bij monde van milieumanager Bas van de Griendt. Zijn oproep is niet aan dovemansoren gericht. Een aantal financiële partijen is daarop ingesprongen en biedt gunstiger hypotheekvoorwaarden aan kopers van energiezuinige huizen. Directeur Erik Smith van adviesbureau Energy Circle brengt voor de overheid de ontwikkeling van de energieprijs in kaart. Hij zag dat de prijs van energie tussen 2000 en 2009 met 81 procent steeg. Daarna volgde een pas op de plaats door overaanbod op de gasmarkt, maar Van de Griendt en Smith denken dat door de schaarste aan brandstoffen als gas en kolen de energieprijs in de toekomst gestaag blijft oplopen. Ze worden daarin gesteund door studies van kenniscentrum ECN, dat voor elk denkbaar scenario voor de economische groei uitkomt op stevige prijsstijgingen van vooral gas. De experts denken dat het een kwestie van tijd is voordat de energieprijs voor een gemiddeld huishouden door de 2000 euro per jaar gaat. “Dat zou wel eens in de zomer van 2011 kunnen zijn, want dan zijn de zware vorstperiodes van januari en december 2010 in de gasprijs doorberekend.” Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting is voorstander van Van de Griendts voorstel om kopers van een energiezuinige woning een hogere hypotheek te geven. De energiebedrijven laten via hun branchevereniging weten dat de prijsstijging bijna geheel aan het stijgen van de gasprijs is te wijten. “Zonder marktwerking was de prijsstijging nog hoger uitgevallen.” Het NMa beaamt die lezing. Bron: Telegraaf (door Edwin van der Schoot)

Lees meer »